Kuvituskuva
Toteutustapa
Lähikoulutus

Työoloselvitys maatilalla, Kuopio

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi työterveyshuollon ammattihenkilöille ja on toinen osa 2 op:n laajuista pätevöittävää koulutusta maatalousalan työterveyshuoltoon tuleville maatalouden asiantuntijoille.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Maatalous
Työterveyshuolto
Ajankohta
18.–20.04.2023
Kesto
3 päivää
Paikkakunta
Kuopio
Ilmoittautumisaika
03.10.2022 – 11.04.2023
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
990
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Osallistuja hankkii valmiudet selvittää maatalouden työympäristön altisteita ja kuormitustekijöitä sekä tuntee maatalouden työolojen ja -yhteisön kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Pääteemoja ovat ergonomia, työhygienia ja altistuminen maatiloilla, maatalousyrittäjän henkinen jaksaminen, henkilönsuojainten valinta ja käyttö, työperäiset sairaudet maatalousyrittäjillä sekä kuntoutusasiat. Opetusmenetelminä ovat luennot, ryhmätyöt sekä maatilakäynti.

Kohderyhmä

Työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat sekä työterveyshuollossa toimivat maatalouden asiantuntijat (agrologi). Maatalouden asiantuntijoille (agrologi tai vastaava) koulutus on työterveyshuoltoon pätevöittävää ja muille täydennyskoulutusta.