Kuvituskuva
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op), syksy

Oletko työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntija, ja haluaisit toimia oman alasi asiantuntijana työterveyshuollossa? Pätevöittävä koulutus asiantuntijoille antaa perusvalmiudet työterveyshuollon tehtävissä toimimiseen. Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollon koulutusta, jota edellytetään kaikilta työterveyshuollon asiantuntijatehtävissä toimivilta.

Koulutuksen ensimmäinen opetusjakso (20.-21.9.2022) järjestetään verkkovälitteisenä - toinen opetusjakso (1.11.2022) Työterveyslaitoksen Helsingin toimitiloissa läsnäopetuksena.

Hae koulutukseen

Hakuaika päättyy 26.8.2022

Toteutukset työterveyshuollon organisaatioille

Ota yhteyttä meihin ja palaamme sinulle asiaan.

Aihe
Työterveyshuolto
Työterveyshuollon pätevöittävä
Ajankohta
20.09. – 01.11.2022
Kesto
3 opetuspäivää
Paikkakunta
Paikkakunta
Helsinki
Ilmoittautumisaika
04.10.2021 – 26.08.2022
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
1150
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus antaa valmiudet toimia alakohtaisena asiantuntijana työterveyshuollossa. Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollon koulutusta, jota edellytetään kaikilta työterveyshuollon asiantuntijatehtävissä toimivilta. Koulutuksessa perehdytään työterveyshuollon toimintaan ja asiantuntijoiden tehtäviin.

Sisältö

Koulutusjaksot 20. -21.9.2022 ja 1.11.2022.

Koulutuksen ensimmäinen opetusjakso (20.-21.9.2022) järjestetään verkkovälitteisenä - toinen opetusjakso (1.11.2022) Työterveyslaitoksen Helsingin toimitiloissa läsnäopetuksena.

Ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä on etätyöskentelyä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Koulutuksen sisältö

  1. Työterveyshuollon toimintaympäristö
  2. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
  3. Työn vaikutus terveyteen ja työkykyyn / työhyvinvointiin
  4. Korvauskäytännöt työterveyshuollossa
  5. Asiantuntijoiden rooli työterveyshuollossa
  6. Työelämään soveltuva oppimistehtävä

Koulutuksen toteutustapa
Koulutus koostuu kahdesta koulutusjaksosta sekä aiheeseen liittyvästä oppimistehtävästä ja itsenäisestä opiskelusta. Ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä on lisäksi etätyöskentelyä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille on 2 opintopisteen koulutus on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta asiantuntijoille.

Kohderyhmä

Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toimivat puhe- ja ravitsemusterapeutit, työhygieenikot sekä ergonomian, tekniikan alan, työnäkemisen, maatalouden, liikunnan ja sosiaalialan asiantuntijat.

Työterveyshuollon asiantuntijoille tarkoitettuun pätevöittävään koulutukseen hakeutuvien pohjakoulutusvaatimukset ovat:

  • Työhygienian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopistettä työhygienian erityisosaamisalueisiin liittyviä opintoja. Työhygieenisiä mittauksia tekevällä mittaushygieenikolla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto ja koulutusta mittauksen kohteena olevien altisteiden mittaamiseen.
  • Ergonomian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto (pääaineena ergonomia tai vastaavat opinnot)
  • Teknisten alojen, työnäkemisen, puheterapian, ravitsemuksen, liikunnan ja maatalouden asiantuntijoilla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
  • Sosiaalialan asiantuntijalla tulee olla sosiaalialan tai kuntoutuksen korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muun kuin sosiaali- tai kuntoutusalan tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus työikäisten sosiaalivakuutuksen tai kuntoutuksen tehtävistä sekä sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen täydennyskoulutusopintoja.

Jos mietit, onko pohjakoulutuksesi soveltuva tähän koulutukseen, niin olethan yhteydessä Eija Mäenpää-Moilaseen (yhteystiedot alla).

Työterveyshuollon asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksen on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa: Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työterveyshuollon täydennyskoulutus. STM. Julkaisuja 2016:10.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Kysy meiltä lisää

Eija Mäenpää-Moilanen

Eija Mäenpää-Moilanen

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
eija.maenpaa-moilanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6011
Tomi Tietavainen

Tomi Tietäväinen

käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
tomi.tietavainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2944