Kuvituskuva
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op), Tampere

Haluatko pätevöityä työterveyshuoltoon ja saada hyödyn moniammatillisesta koulutuksesta? Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Koulutuksen hakuaika 15.8.-31.10.2022.

Aihe
Työterveyshuollon pätevöittävä
Ajankohta
24.01. – 15.06.2023
Kesto
Yhteensä 15 op, 14 koulutuspäivää
Paikkakunta
Paikkakunta
Tampere
Ilmoittautumisaika
15.08. – 31.10.2022
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
4050
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksessa saat perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuasi koulutuksen kykenet tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi
 • toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen
 • yhteistyössä muiden kanssa kehittää työn vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista koulutusta (lähi- ja etäkoulutus) on neljäsosa (14 koulutuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä. Moodle avataan noin kuukausi ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:

 • 1. koulutusjakso 24.-25.1.2023, lähikoulutus
  Teema: Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen
 • 2.1 koulutusjakso 21.-23.2.2023, etäkoulutus
 • 2.2 koulutusjakso11.-13.4.2023, lähikoulutus
  Teema: Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
 • 3. koulutusjakso 15.-17.5.2023, etäkoulutus
  Teema: Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn tukemisen osaaminen
 • 4. koulutusjakso 13.-15.6.2023, lähikoulutus
  Teema: Työterveysyhteistyön arviointi ja kehittämisosaaminen
 • Koulutuksen kesto on 5 – 7 kuukautta.

Kohderyhmä

Työterveyshuollon pätevöittävä moniammatillinen koulutus on 15 opintopisteen koulutus työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta lääkäreille, terveydenhoitajille, psykologeille ja fysioterapeuteille.

Koulutus on suunnattu työterveyshuollossa aloittaneille ja alalle aikoville lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Kysy meiltä lisää

Elina Virtanen

Elina Virtanen

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
elina.virtanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3066
Kati Oksjoki

Kati Oksjoki

Laskutus ja käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
kati.oksjoki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8647