Tietoa ja taitoa turvallisiin potilassiirtoihin

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen. Koulutuksessa hankittu osaaminen

  • edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä sekä vähentää työn fyysisestä kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia
  • lisää hoitotyön fyysisten riskien arviointikykyä ja riskien hallintaa
  • parantaa potilasturvallisuutta avustus- ja siirtotilanteissa
  • edistää kuntouttavaa työotetta hoitotyössä ja edistää hoidon laatua

Koulutuksessa paneudutaan hoitotyön fyysisten riskien arviointiin ja hallintaan, työturvallisuutta koskeviin säädöksiin, avustus- ja siirtotilanteiden hallintaan ja apuvälineiden käyttöön. Opintokokonaisuus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortin.

Kenelle Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus soveltuu?

Suosittelemme Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –koulutustamme hoitajille ja avustajille, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja tai liikkumisen avustamista. Kortin ovat suorittaneet jo tuhannet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, alan opettajat ja opiskelijat.

Esimerkkejä koulutuksistamme

  • Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – korttikoulutus
  • Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus
  • Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Päivitä korttisi! -koulutus

Tutustu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kokemuksista Potilasssiirtojen ergonomiakortti® -koulutuksesta

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä aloitti Potilasssiirtojen ergonomiakortti® -koulutukset keväällä 2017. Organisaation tavoitteena on kouluttaa kaikki sairaalan tulosalueella työskentelevät hoitajat. Lokakuussa 2018 kortin on suorittanut yhteensä 30 hoitajaa ja korttinsa on päivittänyt 11 hoitajaa.

Havaitsimme, että kuormittavuudessa oli suurta vaihtelua työntekijöiden välillä, työntekijöillä oli käytössään vanhentuneita siirtotapoja ja apuvälineiden käyttö oli vähäistä. Kokonaisuutena arvioiden potilassiirtojen kuormittavuus arvioitiin kuormittavuusindeksillä mitattuna olevan melko korkealla tasolla.

Koulutuksen jälkeen kuormittavuusarviointi uusittiin syksyllä 2018, ja tulokset olivat uusinta-arviossa erinomaiset. Kuormittavuusindeksi oli tasolla, jossa potilassiirtojen ergonomian tilanne on siirroissa hyvä. Kuormittavuus vaihteli huomattavasti edellistä vuotta vähemmän, eikä arvioinnissa havaittu epäkohtia.

Havaitsimme, että avustustaidoissa oli suurta vaihtelua työntekijöiden välillä. Työntekijöillä oli käytössään vanhentuneita siirtotapoja ja apuvälineiden käyttö oli vähäistä, Vilma Väätäinen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä kertoo.

Koulutuksissa on kerätty säännöllisesti palautetta. Opiskelijapalaute on ollut hyvää.

”Hyvä, antoisa koulutus.”

”Käytännönläheinen ja paljon aikaa harjoitteluun.”

”Ajateltavaa tuli paljon.”

”Olen saanut suoran palautteet potilaalta, että olen taitava ja osaava siirtäjä.”

Koulutukset räätälöityinä työpaikkasi tarpeisiin

Järjestämme vuosittain yli 300 koulutustilaisuutta. Kaikille avoimet koulutukset löydät helposti koulutuskalenteristamme. Ilmoittaudu mukaan jo tänään!

Etkö löydä tarpeisiinne sopivaa koulutusta? Ota meihin yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutuskokonaisuus tai asiantuntijapuheenvuoro.