Skip to content

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –koulutukset

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus antaa hoitotyön ammattilaiselle keinoja sujuviin ja turvallisiin työkäytäntöihin potilaiden avustamis- ja siirtotilanteissa.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Opintokokonaisuus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti.

Koulutuksen hyödyt

RISKIENHALLINTA TEHOSTUU

Työn fyysisten kuormitustekijöiden tunnistaminen sekä riskienarviointi ja riskienhallinta kehittyvät.

POTILASTURVALLISUUS LISÄÄNTYY

Hallitut avustus- ja siirtokäytännöt parantavat potilaiden turvallisuutta, ja potilaat kokevat hoitotilanteet miellyttävämpinä.

HOITOTYÖN LAATU PARANEE

Kuntouttava työote, sujuvat ja turvalliset avustus- ja siirtotavat sekä toimivat siirtymisen apuvälineet edistävät potilaan toimintakykyä ja parantavat hoidon laatua.

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN TERVEYS PARANEE

Hyvät työkäytännöt edistävät sujuvaa ja turvallista työskentelyä sekä vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia.

Suunnitteletko koulutusta itsellesi, työntekijällesi vai omalle työpaikallesi?

Koulutus soveltuu kaikille, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja ja liikkumisen avustamista. Suosittelemme koulutusta erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset

Valitse Työterveyslaitoksen avoimista koulutuksista itsellesi sopiva Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus tai päivitä korttisi! -koulutus.

Hinta:  600 €/osallistuja + alv 24 %

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus

Valitse Työterveyslaitoksen avoimista koulutuksista Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus.

Suoritettuasi Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -peruskoulutuksen hyvin tiedoin ja taidoin voit jatkaa opintojasi kouluttajaksi. Kouluttajana voit tuottaa koulutuksia omassa organisaatiossasi tuomalla koulutuksen sisällön organisaatiosi omaan verkkoympäristöön tai käyttämällä Työterveyslaitoksen verkkoympäristöä.

Hinta:  700 €/osallistuja + alv 24 %

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -lisenssisopimus omaan työpaikkaasi

Työpaikka tai oppilaitos voi järjestää Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksia itsenäisesti Työterveyslaitoksen hyväksymän Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajan toimesta.

Hinta: Pyydä tarjous.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen sisältö

1. Etäopiskelu verkossa (2 kk)

 • Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien
  ennaltaehkäisyssä
 • Oman kehon hallinta potilassiirroissa
 • Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen
  avustamisessa
 • Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

2. Lähiopetus (2 pv)

 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
 • Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
 • Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
 • Työntekijän oma riskinarviointi
 • Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

3. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla
työpaikalla (vähintään 1 kk)

4. Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti®
-koulutuksen käytännön koe (1 pv)

Pyydä esittely tai tarjous

Otathan yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksistamme tai suunnittelet koulutuksen järjestämistä työpaikallasi. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Parhaiten tavoitat meidät oheisella lomakkeella.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Opintokokonaisuus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti.

Koulutuksen hyödyt

RISKIENHALLINTA TEHOSTUU

Työn fyysisten kuormitustekijöiden tunnistaminen sekä riskienarviointi ja riskienhallinta kehittyvät.

POTILASTURVALLISUUS LISÄÄNTYY

Hallitut avustus- ja siirtokäytännöt parantavat potilaiden turvallisuutta, ja potilaat kokevat hoitotilanteet miellyttävämpinä.

HOITOTYÖN LAATU PARANEE

Kuntouttava työote, sujuvat ja turvalliset avustus- ja siirtotavat sekä toimivat siirtymisen apuvälineet edistävät potilaan toimintakykyä ja parantavat hoidon laatua.

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN TERVEYS PARANEE

Hyvät työkäytännöt edistävät sujuvaa ja turvallista työskentelyä sekä vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia.

Suunnitteletko koulutusta itsellesi, työntekijällesi vai omalle työpaikallesi?

Koulutus soveltuu kaikille, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja ja liikkumisen avustamista. Suosittelemme koulutusta erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset

Valitse Työterveyslaitoksen avoimista koulutuksista itsellesi sopiva Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus tai päivitä korttisi! -koulutus.

Hinta:  600 €/osallistuja + alv 24 %

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus

Valitse Työterveyslaitoksen avoimista koulutuksista Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus.

Suoritettuasi Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -peruskoulutuksen hyvin tiedoin ja taidoin voit jatkaa opintojasi kouluttajaksi. Kouluttajana voit tuottaa koulutuksia omassa organisaatiossasi tuomalla koulutuksen sisällön organisaatiosi omaan verkkoympäristöön tai käyttämällä Työterveyslaitoksen verkkoympäristöä.

Hinta:  700 €/osallistuja + alv 24 %

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -lisenssisopimus omaan työpaikkaasi

Työpaikka tai oppilaitos voi järjestää Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksia itsenäisesti Työterveyslaitoksen hyväksymän Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajan toimesta.

Hinta: Pyydä tarjous.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen sisältö

1. Etäopiskelu verkossa (2 kk)

 • Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien
  ennaltaehkäisyssä
 • Oman kehon hallinta potilassiirroissa
 • Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen
  avustamisessa
 • Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

2. Lähiopetus (2 pv)

 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
 • Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
 • Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
 • Työntekijän oma riskinarviointi
 • Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

3. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla
työpaikalla (vähintään 1 kk)

4. Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti®
-koulutuksen käytännön koe (1 pv)

Pyydä esittely tai tarjous

Otathan yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksistamme tai suunnittelet koulutuksen järjestämistä työpaikallasi. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Parhaiten tavoitat meidät oheisella lomakkeella.

Potilassiirtojen ergonomiakortti -koulutus tulevat koulutukset