Skip to content

Sisäympäristökoulutukset

TAVOITTEENA PAREMPI SISÄILMA JA TOIMIVAT TYÖTILAT

Hyvässä työympäristössä on hyvä sisäilma sekä toimivat, työntekijöiden hyvinvointia ja työn sujumista tukevat tilaratkaisut.

Sisäilman mahdollisia ongelmia ratkaistaan toimintamallin avulla, jonka keskeisiä tekijöitä ovat moniammatillinen yhteistyö, tilojen käyttäjiä osallistava työote, kokonaisvaltainen tilanteen tarkastelu sekä tavoitteellinen ja prosessimainen työskentely viestintää unohtamatta. Sisäilmaongelmien taustalla voi olla rakennukseen liittyvien tekijöiden lisäksi myös työyhteisön toimintaan, työn kuormittavuuteen tai yksilöön liittyviä tekijöitä. Toimintaa organisoi yleensä moniammatillinen sisäilmaryhmä.

Tilaratkaisuilla voidaan tukea työn sujuvuutta ja työn tuottavuutta. Suunnittelun lähtökohtana ovat organisaation strategiset tavoitteet, eri käyttäjäryhmien tarpeet ja työn vaatimukset sekä näkemys siitä, mihin suuntaan työ kehittyy. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn ja yhä useampi tietotyöläinen työskentelee monipaikkaisesti toimistolla ja sen ulkopuolella. Työtä tehdään oman toimiston lisäksi esimerkiksi kotona tai muissa etätyöpisteissä, organisaatioiden jakamissa yhteiskäyttötiloissa tai yhteistyökumppaneiden tiloissa.  Siirtyminen perinteisistä toimistoympäristöistä yhä monimuotoistuneempiin työympäristöihin edellyttää työn ja työympäristöjen kokonaisvaltaista uudelleentarkastelua. Hyvä johtaminen ja henkilöstöä osallistavat toimintatavat ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.

Sisäilman laatua ja työtiloja koskevien ratkaisujen tulisi perustua tietoon ja ymmärrykseen niihin vaikuttavista tekijöistä. Me autamme vahvistamaan osaamistasi Työterveyslaitoksen sisäympäristökoulutuksilla.

SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSET – TUKEA SISÄYMPÄRISTÖN HALLINTAAN

Monipuolinen koulutusvalikoimamme tarjoaa:

 • Apua sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.
 • Ajantasaista tietoa sisäympäristöön vaikuttavista tekijöistä, tutkimuksesta ja toimintatavoista.
 • Keinoja johdon ja henkilöstön tukemiseksi työtiloihin liittyvissä muutoksissa.
 • Työympäristömuutoksen hyviä käytäntöjä ja osallistavan suunnittelun toimintatapoja.

KENELLE SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSEMME SOVELTUVAT?

Koulutuksemme sopivat sisäilmaongelmien tai tilaratkaisujen ja -muutosten parissa työskenteleville avainhenkilöille. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi sisäilmaryhmät, työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijat, sisäilma- ja rakennusterveysasiantuntijat, henkilöstöhallinnon ja johdon edustajat, rakennusten ja tilojen suunnittelusta vastaavat ammattilaiset sekä kiinteistöjen hallinnasta ja –huollosta vastaavat henkilöt.

ESIMERKKEJÄ SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSISTAMME

 • Sisäilmasto-ongelmat hallintaan -verkkovalmennus
 • Kehitetään toimintatapoja yhdessä! -virtuaalityöpajat sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi
 • Sisäilmatekijöiden terveysvaikutukset -webinaari
 • Onnistu sisäilmaviestinnässä
 • Monitilatoimistot työympäristönä
 • Käyttäjänäkökulma terveydenhuollon ja hoivapalvelujen työtilojen kehittämisessä
 • Tilauskoulutukset ja asiantuntijapuheenvuorot

SEURAAVAT SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSET

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset

TAVOITTEENA PAREMPI SISÄILMA JA TOIMIVAT TYÖTILAT

Hyvässä työympäristössä on hyvä sisäilma sekä toimivat, työntekijöiden hyvinvointia ja työn sujumista tukevat tilaratkaisut.

Sisäilman mahdollisia ongelmia ratkaistaan toimintamallin avulla, jonka keskeisiä tekijöitä ovat moniammatillinen yhteistyö, tilojen käyttäjiä osallistava työote, kokonaisvaltainen tilanteen tarkastelu sekä tavoitteellinen ja prosessimainen työskentely viestintää unohtamatta. Sisäilmaongelmien taustalla voi olla rakennukseen liittyvien tekijöiden lisäksi myös työyhteisön toimintaan, työn kuormittavuuteen tai yksilöön liittyviä tekijöitä. Toimintaa organisoi yleensä moniammatillinen sisäilmaryhmä.

Tilaratkaisuilla voidaan tukea työn sujuvuutta ja työn tuottavuutta. Suunnittelun lähtökohtana ovat organisaation strategiset tavoitteet, eri käyttäjäryhmien tarpeet ja työn vaatimukset sekä näkemys siitä, mihin suuntaan työ kehittyy. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn ja yhä useampi tietotyöläinen työskentelee monipaikkaisesti toimistolla ja sen ulkopuolella. Työtä tehdään oman toimiston lisäksi esimerkiksi kotona tai muissa etätyöpisteissä, organisaatioiden jakamissa yhteiskäyttötiloissa tai yhteistyökumppaneiden tiloissa.  Siirtyminen perinteisistä toimistoympäristöistä yhä monimuotoistuneempiin työympäristöihin edellyttää työn ja työympäristöjen kokonaisvaltaista uudelleentarkastelua. Hyvä johtaminen ja henkilöstöä osallistavat toimintatavat ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.

Sisäilman laatua ja työtiloja koskevien ratkaisujen tulisi perustua tietoon ja ymmärrykseen niihin vaikuttavista tekijöistä. Me autamme vahvistamaan osaamistasi Työterveyslaitoksen sisäympäristökoulutuksilla.

SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSET – TUKEA SISÄYMPÄRISTÖN HALLINTAAN

Monipuolinen koulutusvalikoimamme tarjoaa:

 • Apua sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.
 • Ajantasaista tietoa sisäympäristöön vaikuttavista tekijöistä, tutkimuksesta ja toimintatavoista.
 • Keinoja johdon ja henkilöstön tukemiseksi työtiloihin liittyvissä muutoksissa.
 • Työympäristömuutoksen hyviä käytäntöjä ja osallistavan suunnittelun toimintatapoja.

KENELLE SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSEMME SOVELTUVAT?

Koulutuksemme sopivat sisäilmaongelmien tai tilaratkaisujen ja -muutosten parissa työskenteleville avainhenkilöille. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi sisäilmaryhmät, työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijat, sisäilma- ja rakennusterveysasiantuntijat, henkilöstöhallinnon ja johdon edustajat, rakennusten ja tilojen suunnittelusta vastaavat ammattilaiset sekä kiinteistöjen hallinnasta ja –huollosta vastaavat henkilöt.

ESIMERKKEJÄ SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSISTAMME

 • Sisäilmasto-ongelmat hallintaan -verkkovalmennus
 • Kehitetään toimintatapoja yhdessä! -virtuaalityöpajat sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi
 • Sisäilmatekijöiden terveysvaikutukset -webinaari
 • Onnistu sisäilmaviestinnässä
 • Monitilatoimistot työympäristönä
 • Käyttäjänäkökulma terveydenhuollon ja hoivapalvelujen työtilojen kehittämisessä
 • Tilauskoulutukset ja asiantuntijapuheenvuorot

SEURAAVAT SISÄYMPÄRISTÖKOULUTUKSET

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset