Onko ammattilaisilla ratkaisun avaimet?
Ammattilaisten kokemukset ja tuoreet tutkimustulokset vuoropuhelussa

Sote-ammattilaisena digiajassa
– muutos, mahdollisuus ja merkitys

Aika: 23.9.2020 klo 12.30 – 15.30
Paikka:
Tilaisuus järjestetään Korona-tilanteen takia verkon välityksellä.

Ohjelma

12.30–12.35 Seminaarin avaus
johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos

12.35–12.55 Miten digitalisaatio vaikuttaa lääkärin työhön?
terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Lääkäriliitto

12.55–13.15 Digitaalinen kompetenssi terveydenhuollossa – kapeneeko vai laajeneeko ammattilaisten osaaminen?
psykologi Tiina Koivisto, Työterveyslaitos

13.15–13.35 Videovälitteiset sote-palvelut – sudenkuoppia ja hyviä käytäntöjä
väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki, Tampereen yliopisto

13.35 13.50 Tauko

13.50–14.10 Näkökulmia asiakasosallisuuden kehittämiseen digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa
tutkija Sari Käpykangas ja erikoistutkija Elina Weiste, Työterveyslaitos

14.10–14.30 Hyvinvointipalveluiden robotisaatiota tutkitaan eri ympäristöissä
tutkija Kalle Laakso, Tampereen yliopisto

14.30–14.40 Tauko

14.40–15.25 “Järjestelmä päivittyy” -paneelikeskustelu digitulevaisuuden näkymistä
paneelin puheenjohtaja Liina-Kaisa Tynkkynen,  Tampereen yliopisto
panelistit: Lauri Vuorenkoski (Lääkäriliitto), Kirsi Coco (Tehy), Saija Vähäkuopus (Super) ja  Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto)

15.25–15.30 Seminaarin päätös
professori Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu viimeistään 20.9.2020.

Lisätietoja

Tiina Koivisto, psykologi, Työterveyslaitos
puh. 030 474 8653, tiina.koivisto@ttl.fi.

Seminaari pohjautuu Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen ‘Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet”.

Puhujia

Päivi HurmanPäivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos
Päivi on sotemuutoksen asiantuntija ja johtaa työn ja työelämän digitaalista murrosta tutkivaa ja ratkovaa toimintaa Työterveyslaitoksella.
Lauri VuorenkoskiLauri Vuorenkoski, terveyspolitiikan asiantuntija, Lääkäriliitto
Lääkäri, joka on seurannut terveyspolitiikkaa noin 20 vuotta ensin valtionhallinnon näkökulmasta (Stakes ja THL) ja viimeiset yhdeksän vuotta Lääkäriliitosta.
Tiina KoivistoTiina Koivisto, psykologi, Työterveyslaitos
Tiina on työterveyspsykologi Työterveyslaitoksella. Hän toimii projektipäällikkönä Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa – hankkeessa, jossa tutkitaan digitalisoituvan toimintaympäristön kytkeytymistä asiantuntijuuden rakentumiseen.
Sakari IlomäkiSakari Ilomäki, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Väitöskirjassaan Sakari tarkastelee vuorovaikutusta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan videovälitteisissä asiakaskohtaamisissa. Teknologisoituvassa vuorovaikutuksessa häntä kiinnostavat erityisesti yhteisymmärryksen haasteet, joita teknologiavälitteisyys tuottaa, eri osapuolten osallistumismahdollisuudet sekä teknisten ongelmien ratkominen tilanteisesti.
Sari KäpykangasSari Käpykangas, tutkija, Työterveyslaitos
Sari Käpykangas on sosiaalipsykologi ja työskentelee tutkijana Työterveyslaitoksella. Tutkimusosaaminen liittyy organisaation oppimiseen, osallisuuteen, työntekijälähtöiseen kehittämiseen, työn sujuvuuteen, kehittävään arviointiin ja muutosten hallintaan työelämässä.
Kalle LaaksoKalle Laakso, tutkija, Tampereen yliopisto
Kalle on toiminut ROSE-hankkeessa tutkimusavustajana ja tehnyt sosiologian Pro Gradu -tutkielmaa liittyen apteekkiautomaatioon. Erityisenä fokuksena Kallen työssä on ollut uuden teknologian ajama töiden rajojen muuttuminen monialaisessa työympäristössä.

Elina WeisteElina Weiste, erikoistutkija, Työterveyslaitos
Elina tutkii osallisuuden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen osaamisen kysymyksiä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukohtaamisissa ja palveluiden kehittämisessä. Hän johtaa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -konsortiohanketta, jossa kytketään sote-henkilöstön työhyvinvoinnin systemaattinen tukeminen asiakkaiden osallistumista lisäävien toimintatapojen kehittämiseen.
Liina-Kaisa TynkkynenLiina-Kaisa Tynkkynen, terveyspolitiikan ja terveydenhuollon tutkija, Tampereen yliopisto
Liina-Kaisa on tutkimustyössään keskittynyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin, yksityisiin palveluihin ja sote-alan markkinoihin. Tällä hetkellä hän työskentelee tenure track -tutkijana (assistant professor) ja koordinoi Tampereen yliopiston nelivuotista tutkimusohjelmaa, jonka tavoite on tukea tulevaisuuden hyvinvointijärjestelmien rakentumista sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti.
Jaana ParviainenJaana Parviainen, filosofian dosentti ja yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Jaana tutkii robotiikan ja tekoälyn eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia asiantuntijatyössä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hänen keskeisiä filosofisia tutkimusalueitaan ovat teknologian filosofia, sosiaalinen epistemologia, ammattietiikka ja ruumiillisuuden tutkimus.
Saija VähäkuopusSaija Vähäkuopus, asiantuntija, SuPer
Saija on ammatillisen osaamisen ja digirohkeuden puolestapuhuja. "SuPer on vahvasti mukana sotealan digitalisaation kehittämisessä. Rohkaisemme jäseniämme ottamaan menetelmiä haltuun sekä osallistumaan aktiivisesti kehittämistyöhön. Kuulemme jäsentemme viestit niin digitalisaation tuomista onnistumisista kuin kehittämisen paikoista. Vastaamme jäsenten osaamistarpeisiin järjestämällä digitaalista osaamista lisäävää koulutusta."