Skip to content

Työhyvinvointikortti®-koulutus

Työhyvinvointikortti®-koulutus antaa selkeän kuvan työhyvinvoinnin kokonaisuudesta sekä jäsentää eri toimijoiden roolit ja vastuut. Yhteinen käsitys työhyvinvoinnista kannustaa työyhteisöä käynnistämään työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja yhteisvoimin.

Työhyvinvointikortti®-koulutus antaa potkua hyvinvoinnin kehittämiseen

Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin, henkilöstön viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Hyvinvoiva henkilöstö auttaa näin rakentamaan yrityksen menestystä. Työhyvinvointikortti®-koulutus luo yhteisen käsityksen ja pohjan työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä.

Työhyvinvointikortti®-monimuotokoulutus muodostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja luokkahuonekoulutuksena järjestettävästä lähiosuudesta. Verkko-opiskelu suoritetaan ennen lähiosuutta.

Korona-aikana lähiosuus voidaan järjestää luokkahuoneen sijaan vuorovaikutteisena webinaarina. Koulutus voidaan järjestää myös yhtenä kokonaisena päivänä joko luokkahuonekoulutuksena tai korona-aikana verkon välityksellä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Työhyvinvointikortti®. Työhyvinvointikortti® on osoitus siitä, että kortin haltija hallitsee työhyvinvoinnin perusasiat.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus soveltuu kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille: johdon edustajille, työntekijöille, henkilöstö- ja työkykyammattilaisille, työsuojelutoimijoille ja työterveyshuollon toimijoille.

Työyhteisö hyötyy eniten, kun mahdollisimman moni osallistuu koulutukseen ja ottaa työhyvinvoinnin asiakseen.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä, tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

Koulutuksen hyödyt

YMMÄRRYS LISÄÄNTYY

Käsitys työhyvinvoinnin eri osa-alueista selkiytyy ja vahvistuu.

VASTUUT JA ROOLIT KIRKASTUVAT

Työhyvinvointiin liittyvät vastuut ja roolit jäsentyvät. Yhteistyö helpottuu.

TYÖKALUPAKKI KASVAA

Koulutus antaa työkaluja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla.

YHTEISTYÖ VAHVISTUU

Työyhteisö suunnittelee yhdessä keinot työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan.

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

alkaen 195 €/hlö + alv 24 %
Hinta riippuu koulutuksen toteutusmuodosta.

Koulutuksen sisältö

 1. Työhyvinvoinnin kokonaisuus
  • Mistä työhyvinvointi koostuu?
  • Kehittäminen, roolit ja vastuut
  • Säädösperusta
  • Tuottavuus ja työhyvinvointi
 2. Johtamalla työhyvinvointia
  • Esimiestyö ja työhyvinvointi
  • Itsensä johtaminen
  • Ammattitaito ja osaaminen
  • Työkyvyn edistäminen
 3. Toimiva työyhteisö
  • Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen
  • Häiriötilanteet ja toimintamallit häiriötilanteissa
  • Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Koulutuksen laajuus on noin seitsemän tuntia. Työhyvinvointikortti®-monimuotokoulutus muodostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja luokkahuonekoulutuksena järjestettävästä lähiosuudesta. Verkko-opiskelu suoritetaan ennen lähiosuutta. Verkko-opiskelu kestää yhteensä noin 3,5 tuntia kahden viikon aikana. Lähiosuus on kestoltaan 3,5 tuntia.

Käytännönläheistä tietoa arkeen

Käytössäsi on teoriaa, vinkkejä sekä valmiita työkaluja.

Osallistu, jaa kokemuksia ja hyödynnä vertaistuki.

Poimi omaan työyhteisöösi ajankohtaisimmat työhyvinvoinnin kehittämisen välineet.

Omaan työhön ja työyksikköön suunnatut tehtävät vauhdittavat muutosta.

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset

Työhyvinvointikortti®-koulutus antaa potkua hyvinvoinnin kehittämiseen

Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin, henkilöstön viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Hyvinvoiva henkilöstö auttaa näin rakentamaan yrityksen menestystä. Työhyvinvointikortti®-koulutus luo yhteisen käsityksen ja pohjan työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä.

Työhyvinvointikortti®-monimuotokoulutus muodostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja luokkahuonekoulutuksena järjestettävästä lähiosuudesta. Verkko-opiskelu suoritetaan ennen lähiosuutta.

Korona-aikana lähiosuus voidaan järjestää luokkahuoneen sijaan vuorovaikutteisena webinaarina. Koulutus voidaan järjestää myös yhtenä kokonaisena päivänä joko luokkahuonekoulutuksena tai korona-aikana verkon välityksellä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Työhyvinvointikortti®. Työhyvinvointikortti® on osoitus siitä, että kortin haltija hallitsee työhyvinvoinnin perusasiat.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus soveltuu kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille: johdon edustajille, työntekijöille, henkilöstö- ja työkykyammattilaisille, työsuojelutoimijoille ja työterveyshuollon toimijoille.

Työyhteisö hyötyy eniten, kun mahdollisimman moni osallistuu koulutukseen ja ottaa työhyvinvoinnin asiakseen.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä, tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

Koulutuksen hyödyt

YMMÄRRYS LISÄÄNTYY

Käsitys työhyvinvoinnin eri osa-alueista selkiytyy ja vahvistuu.

VASTUUT JA ROOLIT KIRKASTUVAT

Työhyvinvointiin liittyvät vastuut ja roolit jäsentyvät. Yhteistyö helpottuu.

TYÖKALUPAKKI KASVAA

Koulutus antaa työkaluja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla.

YHTEISTYÖ VAHVISTUU

Työyhteisö suunnittelee yhdessä keinot työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan.

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

alkaen 195 €/hlö + alv 24 %
Hinta riippuu koulutuksen toteutusmuodosta.

Koulutuksen sisältö

 1. Työhyvinvoinnin kokonaisuus
  • Mistä työhyvinvointi koostuu?
  • Kehittäminen, roolit ja vastuut
  • Säädösperusta
  • Tuottavuus ja työhyvinvointi
 2. Johtamalla työhyvinvointia
  • Esimiestyö ja työhyvinvointi
  • Itsensä johtaminen
  • Ammattitaito ja osaaminen
  • Työkyvyn edistäminen
 3. Toimiva työyhteisö
  • Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen
  • Häiriötilanteet ja toimintamallit häiriötilanteissa
  • Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Koulutuksen laajuus on noin seitsemän tuntia. Työhyvinvointikortti®-monimuotokoulutus muodostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja luokkahuonekoulutuksena järjestettävästä lähiosuudesta. Verkko-opiskelu suoritetaan ennen lähiosuutta. Verkko-opiskelu kestää yhteensä noin 3,5 tuntia kahden viikon aikana. Lähiosuus on kestoltaan 3,5 tuntia.

Käytännönläheistä tietoa arkeen

Käytössäsi on teoriaa, vinkkejä sekä valmiita työkaluja.

Osallistu, jaa kokemuksia ja hyödynnä vertaistuki.

Poimi omaan työyhteisöösi ajankohtaisimmat työhyvinvoinnin kehittämisen välineet.

Omaan työhön ja työyksikköön suunnatut tehtävät vauhdittavat muutosta.

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset