Skip to content

Työhyvinvointikyselyn tulokset käytäntöön -verkkokoulutus

Verkkovalmennus tarjoaa työkaluja työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyyn ja toiminnan kehittämiseen sekä syventävää tietoa työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Työhyvinvointikyselyn tulokset voivat olla esimiehelle yllätys. Miten tuloksiin tulisi suhtautua? Mitkä ovat keskeisiä tuloksia? Ja ennen kaikkea, miten tuloksista siirrytään toiminnan kehittämiseen yhdessä. Jos tuloksia ei hyödynnetä organisaation kehittämisessä ja johtamisessa, on siihen käytetyt aika ja raha menneet hukkaan.

Työhyvinvointikyselyn tulokset käytäntöön -verkkokoulutus antaa työkaluja esimiehille kyselyn tulosten hyödyntämiseen.

Verkkokoulutuksen hyödyt

ESIMIES EI JÄÄ YKSIN

Esimies saa tukea ja varmuutta toimintaansa.

HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS LISÄÄNTYY

Hyvinvointi ja jaksaminen paranevat lisäten tuottavuutta.

KEHITTÄMISTÄ TEHDÄÄN YHTEISTYÖSSÄ

Työyhteisö löytää yksikkönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä suunnittelee yhteiset toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi.

UUDET TYÖKALUT HELPOTTAVAT ASIOIDEN KÄSITTELYÄ

Esimiehen taidot ja osaaminen karttuvat. Esimies saa työkaluja henkilöstön osallistamiseen ja yhdessä kehittämiseen.

Kenelle verkkokoulutus on tarkoitettu?

Jokainen työhyvinvointikyselyyn vastaaja toivoo, että yksikön tuloksiin palataan kyselyn jälkeen. Esimies on avainroolissa, ja hänen tukenaan voivat olla työsuojelu- ja HR-organisaatiot.  Verkkokoulutus soveltuu

  • uusille ja kokeneille esimiehille
  • työsuojeluvaltuutetuille
  • HR-henkilöstölle
  • työyhteisön kehittäjille

Työhyvinvointikyselyn tulokset käytäntöön -verkkokoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista:

  1. Tulosten käsittely
  2. Tulosten käsittelystä kehittämiseen
  3. Esimiesroolin syventäminen
  4. Tulosportaalin tehokäyttö (tämä osio Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyjen käyttäjille)
  5. Syventävää tietoa työhyvinvointiin vaikuttavista  tekijöistä

MUUTOS JA VAIKUTTAVUUS DIGIOPPIMISEN YTIMESSÄ

Opiskelu on tehokasta ja itsenäistä. Yhden valmennusosion opiskelu vie noin tunnin.Tehokkaassa mikro-oppimisessa lyhyempi aika.

Monipuolisuus takaa vaikuttavuuden. Mukana videoita, testejä, pohdintoja ja työarkeen vietäviä kevyitä harjoituksia.

Omaan työhön ja työyksikköön suunnatut tehtävät vauhdittavat muutosta.

Tallennetut asiantuntijaluennot ja osioiden lisämateriaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tärkeät sisällöt voi viedä omalle koneelle.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Räätälöidyissä ratkaisuissa koulutuksen hinta määräytyy sisällön (Basic ja Premium) ja  koulutukseen osallistuvien  määrän mukaan. Premium-lisämaksu on 300 €/hlö (+ alv).  Pyydä lisätietoja tai tarjous oheisella yhteydenottolomakkeella.

Basic- ja Premium -palvelujen sisällöt

BasicPremium (min. 10 hlöä)
Itsenäinen opiskelu, tunnus voimassa 3 kkHenkilökohtainen sparraus asiantuntijan kanssa verkossa 0,5 h

Asiantuntija kommentoi, keskustelee ja kannustaa opiskelun aikana oppimisalustalla
Muistutusviestit opiskelijoilleRäätälöidyt muistusviestit opiskelijoille
Aloitus- ja päätöswebinaarit sekä verkkoluennot ajankohtaisista aiheista lisämaksustaVerkkoluennot ajankohtaisista aiheista (3 x 0,5 h) sisältyvät hintaan
Tekninen tuki yhteyshenkilöille ja tunnustenhallintaTekninen tuki yhteyshenkilöille ja tunnustenhallinta
RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT (vähintään 10 henkilöä)
hinnoittelu osallistujamäärän ja/tai työmäärän mukaanYKSITTÄISET OSALLISTUJAT
189 €/hlö + alv 24 %