Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja saat varmuutta työsuojeluasiantuntijan tehtäviin työpaikalla

Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssi TSPK® -koulutus valmentaa päätoimisen tai muun toimen ohella toimivan työsuojelu- tai työturvallisuuspäällikön tehtäviin. Se ohjaa sinua kehittymään työpaikan työsuojelun asiantuntijaksi. Koulutus soveltuu hyvin myös muille työnantajan edustajille (johtajat, esimiehet), päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille, työsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntijoille sekä viranomaisille.

Koulutus koostuu neljästä lähiopintojaksosta, oppimistehtävistä ja itseopiskelusta sekä kehittämistyöstä. Lähiopinnot järjestetään Työterveyslaitoksen toimipisteessä. Etäopiskelu tapahtuu omalla tietokoneella verkko-oppimisympäristössä.

Työterveyslaitos on järjestänyt koulutusta yhtäjaksoisesti vuodesta 1974 lähtien. Koulutus täyttää European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM) -spesifikaation koulutusta koskevat vaatimukset.

Työsuojelupäällikkökurssi TSPK®-koulutuksen hyödyt osallistujalle

 • osaat arvioida työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja työympäristön erilaisia riskitekijöitä
 • opit kehittämää johdonmukaisesti työyhteisön toimintakulttuuria ja terveellistä, turvallista ja hyvinvointia tukevaa työtä
 • pystyt organisoimaan työpaikan yhteistoimintaa ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
 • saat työkaluja, millä parannat työsuojelun vaikuttavuutta työpaikalla
 • verkostoidut muiden työsuojelu- ja työturvallisuudesta vastaavien kanssa

Työsuojelupäällikkökurssi TSPK®-koulutuksen hyödyt työantajalle

 • työturvallisuuden ja työterveyden kehittämisestä vastaava pätevöityy tehtäväänsä ja hänen motivaationsa työn kehittämiseen kasvaa osaamisen karttuessa
 • osallistujien kesken jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä myös muilta työpaikoilta
 • työnantaja pääsee hyödyntämään Työterveyslaitoksen uusinta tutkimuksellista tietoa
 • kehittämistyön tekeminen parantaa konkreettisella tavalla työsuojelun vaikuttavuutta työpaikalla
 • työpaikalla on edellytykset siihen, että työntekijät voivat paremmin ja tekevät työtään turvallisesti

Tutustu kaikkiin Työterveyslaitoksen työsuojelun ja työturvallisuuden koulutuksiin ja ilmoittaudu koulutuskalenterissa (valitse aihe kohdasta Työsuojelu, Työturvallisuus).

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Voit lähettää kysymyksesi koulutuksen asiantuntijoille.

Voit ladata Työsuojelupäällikkökurssi TSPK®-koulutuksen 2019 esitteen tästä.

Osallistujien palautteita kouluksesta

 • Kurssilta sain uutta näkemystä ja myös konkreettisia ideoita työsuojelun edistämiseksi omalla työpaikallani.
 • Itselleni kehittämistyö oli motivoiva ja uutta tietoa antava.
 • Avasi uusia näkemyksiä työsuojelun moninaisuudesta. Käytännössä olemme työpaikalla toimineet aika kapeakatseisesti.
 • Työpaikkavierailut ja yhteiset keskustelut olivat parhaimpia. Kouluttajat ja koulutus sisällöt ajateltuja ja asiantuntevia. Jokainen koulutuspäivä oli hyvin käytetty – ei hukka aikaa.
 • Avoin rehellinen vuorovaikutus, vertaistuki, sekä koulutuksesta saatu asiantuntijuus.
 • Verkostoituminen eri toimialojen yritysten edustajien kanssa, ideointi ja ajatusten vaihto. Kehittämistyöt olivat aivan loistavia.