Skip to content

Työterveyshuoltoon pätevöittävät koulutukset

Kiinnostaako tulevaisuus työterveyshuollon tehtävien parissa?

Työterveyshuollon moniammatillisella ja monitieteisellä yhteistyöllä tehdään yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavaa työtä: ehkäistään työkyvyttömyyttä, parannetaan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan työntekijöiden työssä jaksamis- ja jatkamishalukkuutta edistämällä työhyvinvointia.

Tarjoamme korkeatasoisia täydennyskoulutuksia työterveyshuollon monipuoliseen tehtäväkenttään:

 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op)
 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Työterveyshuollon pätevöittävät koulutuksemme ovat työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille (15 op)

Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollossa (lääkäreille vain osa-aikaiseen työskentelyyn). Koulutuksen kokonaiskesto on 5 – 7 kuukautta ja laajuus 15 opintopistettä.

Työterveyshuollossa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) mukaan olla Valviran laillistamia tai luvan saaneita.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja valtioneuvoston asetus (708/2013) edellyttää:

 • Työterveyshuollon ammattihenkilöillä, terveydenhoitajalla ja työterveyshuollossa osa-aikaisesti (alle 20 tuntia viikossa) toimivalla lääkärillä, tulee olla vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 • Päätoimisesti (20 tuntia viikossa tai enemmän) toimivan lääkärin on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri.
 • Työterveyshuollon asiantuntijoilla, psykologilla ja fysioterapeutilla, tulee olla vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee kyetä osoittamaan pätevyytensä ja osallistumisensa täydennyskoulutukseen.

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus (15 op) antaa säädösten edellyttämän pätevyyden. Koulutuksen osaamisvaatimukset ja sisältöteemat rakentuvat työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvän lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön pohjalle.

Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemoina ovat:

 • Moduuli 1. Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen
 • Moduuli 2. Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
 • Moduuli 3. Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn tukemisen osaaminen
 • Moduuli 4. Työterveysyhteistyön arviointi ja kehittämisosaaminen

Koulutuksen kesto on 5 – 7 kuukautta.

Haku koulutuksiin on kaksi kertaa vuodessa, elo-syyskuussa ja maalis-huhtikuussa.
Koulutuspaikkakuntia ovat Helsinki, Kuopio, Tampere ja Oulu. Katso tarkemmat tiedot koulutuskalenterista >>

 1. Voit hakea koulutukseen, mikäli täytät yllä kuvatut pätevyysvaatimukset lääkärinä, terveydenhoitajana, fysioterapeuttina tai psykologina.
  Tutustu ja valitse koulutuskalenterin tarjonnasta (kalenteri sivun alaosassa), mihin koulutukseen haluat ensisijaisesti hakeutua. Tarkista samalla mahdollinen toinen vaihtoehto itsellesi.
 2. Selvitä Valviran rekisteröintinumerosi JulkiTerhikistä.
 3. Laske, paljonko työkokemusta sinulla on työterveyshuollossa toimimisesta kuukausina ja/tai vuosina. Tarvitset tiedon hakiessasi koulutukseen.
 4. Täytä ja lähetä valitsemasi koulutuksen sähköinen hakulomake koulutuskalenterin kautta määräajassa. Lisää hakulomakkeeseen tieto mahdollisesta toisesta vaihtoehtoisesta koulutuksesta, johon voisit osallistua. Saat hakulomakkeen jätettyäsi automaattisen vahvistusviestin, että tiedot on onnistuneesti vastaanotettu.
 5. Tarkistamme ammattioikeuttasi koskevia tietoja Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä.
 6. Valitsemme koulutukseen osallistujat kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Mikäli sinut on valittu ja sinulle tarjotaan koulutuspaikka, saat ilmoituksen yhteydessä pyynnön ja asiakirjan, jolla sinun tulee kirjallisesti vahvistaa ottavasi koulutuspaikan vastaan.
 7. Vahvista kirjallisesti koulutuspaikan vastaanottaminen valintailmoituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
 8. Saat tiedotuskirjeen ja ohjeistuksen, miten aloitat opinnot koulutuksen verkko-oppimisympäristössä ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Koulutus on tarkoitettu työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntijoille. Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana työterveyshuollossa. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Vaatimukset työterveyshuollon asiantuntijana toimimiseen
Valtioneuvoston asetus (708/2013, § 14, 3. kohta) edellyttää yllä mainituilta työterveyshuollossa toimivilta asiantuntijoilta soveltuvan korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden opintopisteen laajuista työterveyshuollon koulutusta.

Maatalouden asiantuntijoilta edellytetään osana pätevöitymiskoulutusta työolosuhteiden selvitysosaamista maatilalla.

Ammatillinen perustutkinto ja työkokemus
Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on ammatilliseen perustutkintoon ja/tai työkokemukseen liittyvien ehtojen täyttyminen. Mikäli ehdot täyttyvät, voit hakea koulutukseen. Tutustu alaasi kohdistuviin hakuehtoihin.

Koulutuksen osaamistavoitteet ja sisältöteemat rakentuvat työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvän lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön pohjalle. Koulutuksessa perehdymme työterveyshuollon toimintaan ja asiantuntijoiden tehtäviin.

Opiskelu koostuu

 • kahdesta lähiopetusjaksosta sekä
 • aiheeseen liittyvästä oppimistehtävästä ja
 • itsenäisestä opiskelusta.

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu verkko-oppimisympäristöstä, kirjallisuudesta, oppimistehtävistä ja lähiopetusjaksoista.

Maatalouden asiantuntijat pätevöityvät suorittamalla

 • osia Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op) -koulutuksesta sekä
 • osallistumalla Työoloselvitys maatilalla -koulutukseen.

Tutustu Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

 1. Varmista ensin, että sinulla on koulutuksen ja tehtävän edellyttämä perustutkinto ja/tai työkokemus tutustumalla kriteereihin. Mikäli epäröit, ole yhteydessä koulutuksen johtajaan.
 2. Jos olet ravitsemus-, puheterapia- tai työnäkemisen alan asiantuntija: Selvitä Valviran rekisteröintinumerosi JulkiTerhikistä. Tarvitset tiedon, kun täytät hakulomakkeen.
 3. Valitse sopiva asiantuntijaryhmällesi suunnattu koulutus koulutuskalenterista. Täytä ja lähetä valitun koulutuksen sähköinen hakuilmoitus määräajassa.
  Maatalouden asiantuntija:  hae Työoloselvitys maatilalla -koulutukseen.
 4. Saat hakuilmoituksen jätettyäsi automaattisen vahvistusviestin, että tiedot on onnistuneesti vastaanotettu.
 5. Ravitsemus-, puheterapia- ja työnäkemisen alan asiantuntija: Tarkistamme ammattioikeuttasi koskevia tietoja Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä.
 6. Ilmoitamme työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutukseen pääsystä kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.
 7. Saat tiedotuskirjeen ja ohjeistuksen, miten aloitat opinnot koulutuksen verkko-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjaksoa.
Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset

Kiinnostaako tulevaisuus työterveyshuollon tehtävien parissa?

Työterveyshuollon moniammatillisella ja monitieteisellä yhteistyöllä tehdään yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavaa työtä: ehkäistään työkyvyttömyyttä, parannetaan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan työntekijöiden työssä jaksamis- ja jatkamishalukkuutta edistämällä työhyvinvointia.

Tarjoamme korkeatasoisia täydennyskoulutuksia työterveyshuollon monipuoliseen tehtäväkenttään:

 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op)
 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Työterveyshuollon pätevöittävät koulutuksemme ovat työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille (15 op)

Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollossa (lääkäreille vain osa-aikaiseen työskentelyyn). Koulutuksen kokonaiskesto on 5 – 7 kuukautta ja laajuus 15 opintopistettä.

Työterveyshuollossa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) mukaan olla Valviran laillistamia tai luvan saaneita.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja valtioneuvoston asetus (708/2013) edellyttää:

 • Työterveyshuollon ammattihenkilöillä, terveydenhoitajalla ja työterveyshuollossa osa-aikaisesti (alle 20 tuntia viikossa) toimivalla lääkärillä, tulee olla vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 • Päätoimisesti (20 tuntia viikossa tai enemmän) toimivan lääkärin on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri.
 • Työterveyshuollon asiantuntijoilla, psykologilla ja fysioterapeutilla, tulee olla vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee kyetä osoittamaan pätevyytensä ja osallistumisensa täydennyskoulutukseen.

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus (15 op) antaa säädösten edellyttämän pätevyyden. Koulutuksen osaamisvaatimukset ja sisältöteemat rakentuvat työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvän lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön pohjalle.

Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemoina ovat:

 • Moduuli 1. Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen
 • Moduuli 2. Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
 • Moduuli 3. Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn tukemisen osaaminen
 • Moduuli 4. Työterveysyhteistyön arviointi ja kehittämisosaaminen

Koulutuksen kesto on 5 – 7 kuukautta.

Haku koulutuksiin on kaksi kertaa vuodessa, elo-syyskuussa ja maalis-huhtikuussa.
Koulutuspaikkakuntia ovat Helsinki, Kuopio, Tampere ja Oulu. Katso tarkemmat tiedot koulutuskalenterista >>

 1. Voit hakea koulutukseen, mikäli täytät yllä kuvatut pätevyysvaatimukset lääkärinä, terveydenhoitajana, fysioterapeuttina tai psykologina.
  Tutustu ja valitse koulutuskalenterin tarjonnasta (kalenteri sivun alaosassa), mihin koulutukseen haluat ensisijaisesti hakeutua. Tarkista samalla mahdollinen toinen vaihtoehto itsellesi.
 2. Selvitä Valviran rekisteröintinumerosi JulkiTerhikistä.
 3. Laske, paljonko työkokemusta sinulla on työterveyshuollossa toimimisesta kuukausina ja/tai vuosina. Tarvitset tiedon hakiessasi koulutukseen.
 4. Täytä ja lähetä valitsemasi koulutuksen sähköinen hakulomake koulutuskalenterin kautta määräajassa. Lisää hakulomakkeeseen tieto mahdollisesta toisesta vaihtoehtoisesta koulutuksesta, johon voisit osallistua. Saat hakulomakkeen jätettyäsi automaattisen vahvistusviestin, että tiedot on onnistuneesti vastaanotettu.
 5. Tarkistamme ammattioikeuttasi koskevia tietoja Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä.
 6. Valitsemme koulutukseen osallistujat kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Mikäli sinut on valittu ja sinulle tarjotaan koulutuspaikka, saat ilmoituksen yhteydessä pyynnön ja asiakirjan, jolla sinun tulee kirjallisesti vahvistaa ottavasi koulutuspaikan vastaan.
 7. Vahvista kirjallisesti koulutuspaikan vastaanottaminen valintailmoituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
 8. Saat tiedotuskirjeen ja ohjeistuksen, miten aloitat opinnot koulutuksen verkko-oppimisympäristössä ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Koulutus on tarkoitettu työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntijoille. Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana työterveyshuollossa. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Vaatimukset työterveyshuollon asiantuntijana toimimiseen
Valtioneuvoston asetus (708/2013, § 14, 3. kohta) edellyttää yllä mainituilta työterveyshuollossa toimivilta asiantuntijoilta soveltuvan korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden opintopisteen laajuista työterveyshuollon koulutusta.

Maatalouden asiantuntijoilta edellytetään osana pätevöitymiskoulutusta työolosuhteiden selvitysosaamista maatilalla.

Ammatillinen perustutkinto ja työkokemus
Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on ammatilliseen perustutkintoon ja/tai työkokemukseen liittyvien ehtojen täyttyminen. Mikäli ehdot täyttyvät, voit hakea koulutukseen. Tutustu alaasi kohdistuviin hakuehtoihin.

Koulutuksen osaamistavoitteet ja sisältöteemat rakentuvat työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvän lainsäädännön ja hyvän työterveyshuoltokäytännön pohjalle. Koulutuksessa perehdymme työterveyshuollon toimintaan ja asiantuntijoiden tehtäviin.

Opiskelu koostuu

 • kahdesta lähiopetusjaksosta sekä
 • aiheeseen liittyvästä oppimistehtävästä ja
 • itsenäisestä opiskelusta.

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu verkko-oppimisympäristöstä, kirjallisuudesta, oppimistehtävistä ja lähiopetusjaksoista.

Maatalouden asiantuntijat pätevöityvät suorittamalla

 • osia Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op) -koulutuksesta sekä
 • osallistumalla Työoloselvitys maatilalla -koulutukseen.

Tutustu Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op) -koulutuksen opetussuunnitelmaan.

 1. Varmista ensin, että sinulla on koulutuksen ja tehtävän edellyttämä perustutkinto ja/tai työkokemus tutustumalla kriteereihin. Mikäli epäröit, ole yhteydessä koulutuksen johtajaan.
 2. Jos olet ravitsemus-, puheterapia- tai työnäkemisen alan asiantuntija: Selvitä Valviran rekisteröintinumerosi JulkiTerhikistä. Tarvitset tiedon, kun täytät hakulomakkeen.
 3. Valitse sopiva asiantuntijaryhmällesi suunnattu koulutus koulutuskalenterista. Täytä ja lähetä valitun koulutuksen sähköinen hakuilmoitus määräajassa.
  Maatalouden asiantuntija:  hae Työoloselvitys maatilalla -koulutukseen.
 4. Saat hakuilmoituksen jätettyäsi automaattisen vahvistusviestin, että tiedot on onnistuneesti vastaanotettu.
 5. Ravitsemus-, puheterapia- ja työnäkemisen alan asiantuntija: Tarkistamme ammattioikeuttasi koskevia tietoja Valviran ylläpitämän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä.
 6. Ilmoitamme työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutukseen pääsystä kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.
 7. Saat tiedotuskirjeen ja ohjeistuksen, miten aloitat opinnot koulutuksen verkko-oppimisympäristössä ennen lähiopetusjaksoa.
Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Seuraavat koulutukset