Kiinnostaako tulevaisuus työterveyshuollon tehtävien parissa?

Työterveyshuollon moniammatillisella ja monitieteisellä yhteistyöllä tehdään yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavaa työtä: ehkäistään työkyvyttömyyttä, parannetaan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan työntekijöiden työssä jaksamis- ja jatkamishalukkuutta edistämällä työhyvinvointia.

Tarjoamme korkeatasoisia täydennyskoulutuksia työterveyshuollon monipuoliseen tehtäväkenttään:

  • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op)
  • Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Työterveyshuollon pätevöittävät koulutuksemme ovat työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille (15 op)

Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollossa (lääkäreille vain osa-aikaiseen työskentelyyn). Koulutuksen kokonaiskesto on 5 – 7 kuukautta ja laajuus 15 opintopistettä.