Skip to content

Henkilöstön työturvallisuuden ABC -verkkokoulutus

Työntekijöille suunnattu koulutus työturvallisuudesta.

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittäminen on esimiesten, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Myös työntekijäroolissa toimivat tarvitsevat perehdytystä omiin velvollisuuksiinsa, omaan turvallisuuteensa vaikuttaviin asioihin ja työturvallisuuden edistämiseen työpaikalla.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Henkilöstön työturvallisuuden ABC -verkkokoulutus sopii työyhteisön jäsenille eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Esimiehille ja työsuojelutoimijoille suosittelemme laajemmin työturvallisuusvastuisiin ja -työkaluihin perehdyttävää Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutusta.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

VASTUUNOTTO

Vastuunotto omasta ja muiden turvallisuudesta vahvistuu oman roolin ymmärtämisen myötä.

YHTEINEN ASIA

Työturvallisuus nähdään myönteisesti yhteisenä oppimisena ja jatkuvana kehittämisenä.

VUOROPUHELU

Vuoropuhelu työturvallisuuteen vaikuttavista asioista, kuten vaarojen tunnistamisen ja turvallisuushavaintojen merkityksestä
lisääntyy.

JOUSTAVA OSALLISTUMINEN

Tehokas tapa kouluttaa iso määrä työntekijöitä niin, että kukin osallistuu joustavasti itselleen sopivana ajankohtana.

Pyydä tarjous tai ilmoittaudu koulutukseen

Organisaatiot tai ryhmät

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan
(vähintään 10 osallistujaa)

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

59 €/osallistuja
(+ alv 24 %)

Verkkokoulutuksen sisältö

  1. Turvallisuus tehdään yhdessä: eri toimijoiden roolit ja vastuut työturvallisuuden ylläpitämisessä
  2. Turvallisuus on ennakointia: vaarojen tunnistaminen, turvallisuushavainnot ja tuumatuokiot
  3. Nolla-ajattelu näyttää suuntaa: työturvallisuuden nolla-ajattelun edistäminen työn arjessa
  4. Hyvinvointia työstä: työn kuormitus- ja voimavaratekijät

Opiskelutapa

Opiskele joko kerralla tai eri jaksoissa
Opiskele lukemalla ja tekemällä tehtävät
Tallenna tai tulosta koulutuksen todistus
Ota pohdintasi ja ideasi käyttöön työn arjessa

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittäminen on esimiesten, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Myös työntekijäroolissa toimivat tarvitsevat perehdytystä omiin velvollisuuksiinsa, omaan turvallisuuteensa vaikuttaviin asioihin ja työturvallisuuden edistämiseen työpaikalla.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Henkilöstön työturvallisuuden ABC -verkkokoulutus sopii työyhteisön jäsenille eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Esimiehille ja työsuojelutoimijoille suosittelemme laajemmin työturvallisuusvastuisiin ja -työkaluihin perehdyttävää Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutusta.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

VASTUUNOTTO

Vastuunotto omasta ja muiden turvallisuudesta vahvistuu oman roolin ymmärtämisen myötä.

YHTEINEN ASIA

Työturvallisuus nähdään myönteisesti yhteisenä oppimisena ja jatkuvana kehittämisenä.

VUOROPUHELU

Vuoropuhelu työturvallisuuteen vaikuttavista asioista, kuten vaarojen tunnistamisen ja turvallisuushavaintojen merkityksestä
lisääntyy.

JOUSTAVA OSALLISTUMINEN

Tehokas tapa kouluttaa iso määrä työntekijöitä niin, että kukin osallistuu joustavasti itselleen sopivana ajankohtana.

Pyydä tarjous tai ilmoittaudu koulutukseen

Organisaatiot tai ryhmät

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan
(vähintään 10 osallistujaa)

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

59 €/osallistuja
(+ alv 24 %)

Verkkokoulutuksen sisältö

  1. Turvallisuus tehdään yhdessä: eri toimijoiden roolit ja vastuut työturvallisuuden ylläpitämisessä
  2. Turvallisuus on ennakointia: vaarojen tunnistaminen, turvallisuushavainnot ja tuumatuokiot
  3. Nolla-ajattelu näyttää suuntaa: työturvallisuuden nolla-ajattelun edistäminen työn arjessa
  4. Hyvinvointia työstä: työn kuormitus- ja voimavaratekijät

Opiskelutapa

Opiskele joko kerralla tai eri jaksoissa
Opiskele lukemalla ja tekemällä tehtävät
Tallenna tai tulosta koulutuksen todistus
Ota pohdintasi ja ideasi käyttöön työn arjessa