Skip to content

Työturvallisuuskoulutukset

Sanomattakin selvää: turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus.


Varmista turvallisuus töissä – pidä tiedot ja osaaminen ajan tasalla

Turvallisuus kuuluu jokaiselle työpaikalle. Siksi tarjoamme työturvallisuuskoulutuksia, joiden avulla ehkäiset tapaturmia ja ammattitauteja, lisäät hyvinvointia ja jaksamista ja saat työntekijät sitoutumaan paremmin työhönsä.

Tuotamme vuosittain kymmeniä koulutustilaisuuksia. Tervetuloa oppimaan tärkeitä taitoja ja parantamaan työpaikkasi turvallisuutta!

Kenelle koulutukset sopivat?

Järjestämme koulutuksia moniin tarpeisiin työturvallisuuden parantamiseksi. Koulutukset tarjoavat arvokasta tietoa ja osaamista eri tehtävissä toimiville:

  • turvallisuus- ja työsuojelupäälliköille
  • työsuojeluvaltuutetuille
  • työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittäjille
  • esimiehille ja johdolle

Miksi kannattaa valita meidät?

SELKEYS

Koulutus on selkeä ja tiivis kokonaisuus, johon on helppo osallistua.

TAVOITTEELLISUUS

Oppija määrittää itselleen selkeät tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista.

SOVELLETTAVUUS

Oppiminen nivoutuu työpaikan arkeen. Uusia tietoja ja taitoja on helppo soveltaa.

YHTEISÖLLISYYS

Tuemme toisilta oppimista. Koulutukset kannustavat tietojen ja taitojen jakamiseen työpaikalla.

LUOTETTAVA TIETO

Koulutuksemme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja käytännön osaamiseen työpaikoilta.

KANNUSTAVUUS

Kouluttajat ohjaavat positiivisesti ja rakentavasti kannustaen pohtimaan asioita syvällisemmin.

Varmista turvallisuus töissä – pidä tiedot ja osaaminen ajan tasalla

Turvallisuus kuuluu jokaiselle työpaikalle. Siksi tarjoamme työturvallisuuskoulutuksia, joiden avulla ehkäiset tapaturmia ja ammattitauteja, lisäät hyvinvointia ja jaksamista ja saat työntekijät sitoutumaan paremmin työhönsä.

Tuotamme vuosittain kymmeniä koulutustilaisuuksia. Tervetuloa oppimaan tärkeitä taitoja ja parantamaan työpaikkasi turvallisuutta!

Kenelle koulutukset sopivat?

Järjestämme koulutuksia moniin tarpeisiin työturvallisuuden parantamiseksi. Koulutukset tarjoavat arvokasta tietoa ja osaamista eri tehtävissä toimiville:

  • turvallisuus- ja työsuojelupäälliköille
  • työsuojeluvaltuutetuille
  • työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittäjille
  • esimiehille ja johdolle

Miksi kannattaa valita meidät?

SELKEYS

Koulutus on selkeä ja tiivis kokonaisuus, johon on helppo osallistua.

TAVOITTEELLISUUS

Oppija määrittää itselleen selkeät tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista.

SOVELLETTAVUUS

Oppiminen nivoutuu työpaikan arkeen. Uusia tietoja ja taitoja on helppo soveltaa.

YHTEISÖLLISYYS

Tuemme toisilta oppimista. Koulutukset kannustavat tietojen ja taitojen jakamiseen työpaikalla.

LUOTETTAVA TIETO

Koulutuksemme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja käytännön osaamiseen työpaikoilta.

KANNUSTAVUUS

Kouluttajat ohjaavat positiivisesti ja rakentavasti kannustaen pohtimaan asioita syvällisemmin.