Skip to content

Väkivallan uhan hallinta -verkkovalmennus

Turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus. Valmennuksessa paneudutaan siihen, miten työpaikalla edistetään väkivallan nollatoleranssia sekä ennakoidaan ja hallitaan väkivallan uhkaa.

Väkivallan uhkaan varautuminen on esihenkilöiden, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja velvollisuutensa. Valmennuksessa paneudutaan työnantajan ja työntekijän keinoihin hallita väkivallan uhkaa.

Valmennuksessa painopiste on ennakoivassa toiminnassa: vaarojen ennalta tuntemisen merkityksessä, väkivallan riskiä pienentävissä toimenpiteissä sekä valmiudessa toimia uhkaavassa tilanteessa niin, ettei turvallisuus vaarannu.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu esihenkilöille ja henkilöstölle eri aloilla, joilla työhön voi liittyä väkivallan uhka.

VERKKOVALMENNUKSEN HYÖDYT

Pysähdytään pohtimaan väkivallan uhkaa omalla alalla ja työssä sekä väkivaltaan liittyvää nollatoleranssia.

Väkivallan uhan hallinnan keskeiset varautumiskeinot ja oma rooli niihin liittyen tulevat tutuiksi.

Ennakoinnin ja varautumisen merkitys kirkastuu ja valmiudet toimia uhkaavassa tilanteessa paranevat.

Valmennuksessa kerrataan myös oman organisaation käytäntöjä uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnassa.

Pyydä tarjous tai ilmoittaudu koulutukseen

Organisaatiot tai ryhmät

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan
(vähintään 10 osallistujaa)

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

59 €/osallistuja
(+ alv 24 %)

Verkkokoulutuksen sisältö

  • Nollatoleranssi väkivallalle: mistä puhutaan, työhön liittyvän väkivallan tunnistaminen, työturvallisuuden nolla-ajattelu
  • Väkivallan uhkaan varautuminen: työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, varautumiskeinoina vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, vaaratilanneilmoitukset, toimintaohjeet, perehdytys, työympäristön järjestelyt
  • Uhkaavassa tilanteessa toimiminen: uhkatilanteen tunnistaminen, puheella rauhoittaminen, reaktiot uhkaavaan tilanteeseen, tilanteiden yhteinen käsittely

Väkivallan uhkaan varautuminen on esihenkilöiden, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja velvollisuutensa. Valmennuksessa paneudutaan työnantajan ja työntekijän keinoihin hallita väkivallan uhkaa.

Valmennuksessa painopiste on ennakoivassa toiminnassa: vaarojen ennalta tuntemisen merkityksessä, väkivallan riskiä pienentävissä toimenpiteissä sekä valmiudessa toimia uhkaavassa tilanteessa niin, ettei turvallisuus vaarannu.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu esihenkilöille ja henkilöstölle eri aloilla, joilla työhön voi liittyä väkivallan uhka.

VERKKOVALMENNUKSEN HYÖDYT

Pysähdytään pohtimaan väkivallan uhkaa omalla alalla ja työssä sekä väkivaltaan liittyvää nollatoleranssia.

Väkivallan uhan hallinnan keskeiset varautumiskeinot ja oma rooli niihin liittyen tulevat tutuiksi.

Ennakoinnin ja varautumisen merkitys kirkastuu ja valmiudet toimia uhkaavassa tilanteessa paranevat.

Valmennuksessa kerrataan myös oman organisaation käytäntöjä uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnassa.

Pyydä tarjous tai ilmoittaudu koulutukseen

Organisaatiot tai ryhmät

Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan
(vähintään 10 osallistujaa)

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

59 €/osallistuja
(+ alv 24 %)

Verkkokoulutuksen sisältö

  • Nollatoleranssi väkivallalle: mistä puhutaan, työhön liittyvän väkivallan tunnistaminen, työturvallisuuden nolla-ajattelu
  • Väkivallan uhkaan varautuminen: työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, varautumiskeinoina vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, vaaratilanneilmoitukset, toimintaohjeet, perehdytys, työympäristön järjestelyt
  • Uhkaavassa tilanteessa toimiminen: uhkatilanteen tunnistaminen, puheella rauhoittaminen, reaktiot uhkaavaan tilanteeseen, tilanteiden yhteinen käsittely