Skip to content

Verkkokoulutus antoi työkaluja työturvallisuuden edistämiseen

HSE-insinööri Sanna Lujala Kongsbergilta suosittelee Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutusta kaikille aloille. Itsenäisen opiskelun ja työpajojen yhdistelmä toimi hänen työpaikallaan hyvin.

Kongsberg Maritime Finland Oy:ssä haluttiin kirkastaa esihenkilöiden työturvallisuusvastuita ja kehittää heidän valmiuksiaan työturvallisuusasioiden johtamisessa. Se päätettiin tehdä Työterveyslaitoksen Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutuksella.

”Työterveyslaitos tuntui luotettavalta taholta. Se oli meille ennestään tuttu Nolla tapaturmaa -foorumin kautta. Myös koulutuspaketti näytti hyvältä ja sisälsi meille tärkeät teemat”, sanoo HSE-insinööri Sanna Lujala.

Lujala kehittää työterveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita. Hän on tekemisissä muun muassa riskinarviointien ja läheltä piti -tapausten käsittelyn kanssa.

”Meillä tyypilliset riskit liittyvät raskaiden laitteiden nostoihin, korkealla työskentelyyn ja trukkiliikenteeseen.”

Työpajat tehostivat verkkokoulutusta

Verkkokoulutukseen osallistui yli 30 esihenkilöä Kokkolasta, Raumalta ja Turusta. Koulutus käynnistyi Työterveyslaitoksen asiantuntijan pitämällä webinaarilla. Siinä esiteltiin koulutuksen teemat ja pohjustettiin opiskelua.

”Webinaari toimi hyvänä aloituksena ja sai meidän väkemme mukaan”, Sanna Lujala sanoo.

Koulutukseen kuului kahdeksan moduulia, joiden aiheita olivat esimerkiksi riskien arviointi, turvallisuusviestintä ja vahingoista oppiminen. Kukin osallistuja kävi oppimateriaalin läpi itsenäisesti.

Kongsbergilla moduulit jaettiin kolmeen osaan, joista jokaisen jälkeen oli kaikille yhteinen työpaja. Lujala suunnitteli ja järjesti työpajat kollegansa kanssa. Teams-työpajoissa nostettiin esiin organisaation omia käytäntöjä ja keskusteltiin koulutuksen teemoista.

Ammattilaisten rakentama kokonaisuus

Sanna Lujalan mielestä verkkokoulutuksen materiaali ja tekninen toteutus olivat laadukkaita.

”Opiskelijan oli pakko lukea ja tehdä eli oikeasti suorittaa koulutusta. Eteenpäin ei päässyt pelkästään klikkailemalla.”

”Koulutus sisälsi kaikki toivomamme teemat, mutta myös sellaisia, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Työmatkaliikenteen turvallisuus -moduuli osoittautui tosi hyödylliseksi. Kokonaisuus oli selvästi ammattilaisten rakentama.”

Kongsbergilla koulutukseen osallistui esihenkilöitä tuotannosta, toimistosta ja huollosta. Se sopi heille kaikille. Lujala suositteleekin Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutusta kaikille esihenkilöille alasta riippumatta.

Kongsberg Maritime Finland Oy:ssä haluttiin kirkastaa esihenkilöiden työturvallisuusvastuita ja kehittää heidän valmiuksiaan työturvallisuusasioiden johtamisessa. Se päätettiin tehdä Työterveyslaitoksen Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutuksella.

”Työterveyslaitos tuntui luotettavalta taholta. Se oli meille ennestään tuttu Nolla tapaturmaa -foorumin kautta. Myös koulutuspaketti näytti hyvältä ja sisälsi meille tärkeät teemat”, sanoo HSE-insinööri Sanna Lujala.

Lujala kehittää työterveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita. Hän on tekemisissä muun muassa riskinarviointien ja läheltä piti -tapausten käsittelyn kanssa.

”Meillä tyypilliset riskit liittyvät raskaiden laitteiden nostoihin, korkealla työskentelyyn ja trukkiliikenteeseen.”

Työpajat tehostivat verkkokoulutusta

Verkkokoulutukseen osallistui yli 30 esihenkilöä Kokkolasta, Raumalta ja Turusta. Koulutus käynnistyi Työterveyslaitoksen asiantuntijan pitämällä webinaarilla. Siinä esiteltiin koulutuksen teemat ja pohjustettiin opiskelua.

”Webinaari toimi hyvänä aloituksena ja sai meidän väkemme mukaan”, Sanna Lujala sanoo.

Koulutukseen kuului kahdeksan moduulia, joiden aiheita olivat esimerkiksi riskien arviointi, turvallisuusviestintä ja vahingoista oppiminen. Kukin osallistuja kävi oppimateriaalin läpi itsenäisesti.

Kongsbergilla moduulit jaettiin kolmeen osaan, joista jokaisen jälkeen oli kaikille yhteinen työpaja. Lujala suunnitteli ja järjesti työpajat kollegansa kanssa. Teams-työpajoissa nostettiin esiin organisaation omia käytäntöjä ja keskusteltiin koulutuksen teemoista.

Ammattilaisten rakentama kokonaisuus

Sanna Lujalan mielestä verkkokoulutuksen materiaali ja tekninen toteutus olivat laadukkaita.

”Opiskelijan oli pakko lukea ja tehdä eli oikeasti suorittaa koulutusta. Eteenpäin ei päässyt pelkästään klikkailemalla.”

”Koulutus sisälsi kaikki toivomamme teemat, mutta myös sellaisia, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Työmatkaliikenteen turvallisuus -moduuli osoittautui tosi hyödylliseksi. Kokonaisuus oli selvästi ammattilaisten rakentama.”

Kongsbergilla koulutukseen osallistui esihenkilöitä tuotannosta, toimistosta ja huollosta. Se sopi heille kaikille. Lujala suositteleekin Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutusta kaikille esihenkilöille alasta riippumatta.