Kuvituskuva
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Henkilöstön työturvallisuuden ABC -verkkovalmennus

Työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla tarvitaan kaikki mukaan: johto, esihenkilöt, työturvallisuuden asiantuntijat sekä koko henkilöstö. Verkkovalmennus vahvistaa työntekijäroolissa toimivien työturvallisuusosaamista sekä lisää mielenkiintoa, vastuunottoa ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

Yksittäiset osallistujat: itseopiskelu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu. Hinta 59 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton tutustumistapaaminen tai ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta.

Tavoite ja hyödyt

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittäminen on esihenkilöiden, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Myös työntekijäroolissa toimivat tarvitsevat perehdytystä omiin velvollisuuksiinsa, omaan turvallisuuteensa vaikuttaviin asioihin ja työturvallisuuden edistämiseen työpaikalla.

Verkkovalmennuksen hyötyjä:

Vastuunotto

Vastuunotto omasta ja muiden turvallisuudesta vahvistuu oman roolin ymmärtämisen myötä.

Yhteinen asia

Työturvallisuus nähdään myönteisesti yhteisenä oppimisena ja jatkuvana kehittämisenä.

Vuoropuhelu

Vuoropuhelu työturvallisuuteen vaikuttavista asioista, kuten vaarojen tunnistamisen ja turvallisuushavaintojen merkityksestä, lisääntyy.

Joustava osallistuminen

Tehokas tapa kouluttaa iso määrä työntekijöitä niin, että kukin osallistuu joustavasti itselleen sopivana ajankohtana.

Sisältö

Valmennuksessa perehdytään työturvallisuuteen neljän teeman kautta:

  1. Turvallisuus tehdään yhdessä: eri toimijoiden roolit ja vastuut työturvallisuuden ylläpitämisessä
  2. Turvallisuus on ennakointia: vaarojen tunnistaminen, turvallisuushavainnot ja tuumatuokiot
  3. Nolla-ajattelu näyttää suuntaa: työturvallisuuden nolla-ajattelun edistäminen työn arjessa
  4. Hyvinvointia työstä: työn kuormitus- ja voimavaratekijät

Kohderyhmä

Verkkovalmennus sopii työyhteisön jäsenille eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Esihenkilöille ja työsuojelutoimijoille suosittelemme laajemmin työturvallisuusvastuisiin ja -työkaluihin perehdyttävää Työturvallisuuden johtaminen -verkkovalmennusta. Kysy lisää asiantuntijaltamme.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Kysy meiltä lisää

Riikka Pajala

Riikka Pajala

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2080
Paula Närhinen

Paula Närhinen

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2703

Asiakkaidemme kokemuksia

Uskon, että koulutus toimii hyvänä pohjana nykyelämän vaatiman turvallisuuskulttuurin rakentamiselle.
Kiva, että kehotettiin huomioimaan kaikessa jo se, mikä toimii tai mikä on jo hyvin. Se on tärkeää. Negatiivisesti asioiden ottaminen esille ei johda mihinkään.
Tämä oli hyvä muistutus siitä, kuinka omalla toiminnallani voin vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen, eli pitää silmät vielä enemmän auki ennakoivalle toiminnalle. Myös se tuli uutena, että miten monella tavalla työntekijä voi osallistua työturvallisuusasioihin.