Kuvituskuva
Toteutustapa
Verkkovalmennus

TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutus: Henkilönsuojainten perusteet, Syyskuu

Henkilönsuojainten perusteet -moduuli antaa sinulle perustietoa työn haitta- ja vaaratekijöiltä suojautumisesta ja jäljelle jäävien riskien hallinnasta suojainten käytön avulla. Työpaikan riskinarviointiin ja työpaikkaselvitykseen osallistuvat saavat tietämystä suojainten oikeasta valinnasta ja käytöstä työpaikalle.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Suojaimet
Työsuojelu
Työturvallisuus
Työterveyshuolto
Ajankohta
01.–30.09.2022
Kesto
4 vkoa
Paikkakunta
Paikkakunta
Verkkovalmennus
Ilmoittautumisaika
09.12.2021 – 29.08.2022
Koulutustapa
Verkkovalmennus
Hinta
390
EUR
+ alv
24%

Tavoite ja hyödyt

Henkilönsuojainten perusteet -moduulissa saat perustietoa työn haitta- ja vaaratekijöiltä suojautumisesta ja jäljelle jäävien riskien hallinnasta suojainten käytön avulla.

Suojainasiantuntijan pätevyyden saat suorittamalla tämän Henkilönsuojainten perusteet -moduulin lisäksi vähintään yhden seitsemästä (7) valinnaisesta moduulista. Valinnaisia moduuleja ovat: hengityksensuojaimet, kasvojen- ja silmiensuojaimet, kuulonsuojaimet, suojakäsineet, suojavaatteet, työ- ja turvajalkineet ja päänsuojaimet.

Sisältö

Henkilönsuojainten perusteet -moduulin avulla opit:

  • Henkilönsuojaimet ja suojaimia koskeva lainsäädäntö
  • Suojainten luokat ja vaatimukset
  • Terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset
  • Suojainasioiden järjestäminen työpaikalla
  • Työsuojelun periaatteet
  • Riskien arviointi
  • Fysikaaliset-, kemialliset- ja biologiset vaaratekijä

Varaa moduulin opiskeluun noin 27 tuntia. Käy moduulin oppimisaineistot, välitehtävät ja tehtävät omassa aikataulussasi. Lopuksi suorita verkkotentti annetun aikataulun mukaisesti.

Kohderyhmä

TTL Suojainasiantuntija® -verkkokoulutus on tarkoitettu suojainten valinnasta, hankinnasta, käytön opetuksesta ja ohjeistuksesta vastaaville henkilöille sekä työpaikkaselvityksiä ja riskinarviointia tekeville. Koulutus soveltuu myös suojainten valmistajille, maahantuojille, myyjille ja hankinnoista vastaaville.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Kysy meiltä lisää

Susanna Mäki

Susanna Mäki

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
susanna.maki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2738
Seija Reponen

Seija Reponen

käytännö järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
seija.reponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2761

Asiakkaidemme kokemuksia

astaan omassa työssäni omalta osaltani vastuualueeseeni liittyvien suojainten määrittelystä. Kokonaisuutena hyvin jaettu koulutus, jossa tehtävät tukevat oppimista kertauksen tavoin. Työn ohessa suoritettavaksi loistavaa, että koulutusta pystyy jatkamaan juuri siihen, minne jää. Softa toimi tässä esimerkillisesti.
Välitehtävät olivat mukavia, auttavat oppimisessa ja muistamisessa. Opin lisää henkilönsuojainten merkinnöistä sekä teoriassa tuli kertausta työsuojelusta, säteilystä ja kemikaaleista. Materiaali oli hyvää ja mielenkiintoista, sitä oli helppo lukea ja sisäistää. Opin tärkeitä asioita kuulonsuojauksesta.
Koulutus oli jaoteltu hyvin aihepiireittäin. Opin paljon uutta mm. riskienhallinnasta ja työpaikoilla esiintyvistä vaaratekijöistä.
Kemikaaliturvallisuudesta sain paljon tietoa, joka tukee työssäni riskien arviointia ja suojainten hankintaa.
Koulutuksessa toimivaa on omaan tahtiin mahdollisuus opiskeluun, vaikka opiskelu tapahtuu työnohessa. Koko kurssisisältö oli hyvin opettavaista ja täydensi jo tiedettyjä asioita.
Koulutuksessa oli hyvä oppimateriaali linkkeineen lisätietoa antaviin lakeihin, säädöksiin, ohjeisiin. Paljon lisäoppia tuli, vaikka paljon tietoa onkin jo omaan alaan liittyen. Hyvä pohjustus muille moduuleille.