Pienryhmä koukouspöydän ääressä.
Toteutustapa
Webinaari

Työelämä uuteen vauhtiin -webinaari 3: Vuorovaikutus monipaikkaisessa työssä

Työelämä uuteen vauhtiin -webinaarisarjassa keskustellaan työelämän tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja hahmotetaan niiden välisiä kytköksiä. Kantavana ajatuksena on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen todennettu yhteys: työhyvinvointiin investoimalla on mahdollista nostaa tuottavuutta. Tämä yhteys on pohjana kestävälle kasvulle sekä yhteiskunnan elintasolle ja hyvinvoinnille myös tulevaisuuden työelämässä.

Webinaarisarjan kolmannen osan aiheet ovat:

Onko managerille enää töitä
Työyhteisön oppiminen – ehtyykö kilpailuedun lähde
Strateginen uudistuminen ja kilpailukyky digitalisoituvassa työssä

#PaluuTulevaisuuteen #työelämä

Yksittäiset osallistujat

Tilaisuus on maksuton

Aihe
Työhyvinvointi
Ajankohta
07.06.2022
Kesto
1,5 tuntia
Paikkakunta
Paikkakunta
Webinaari
Ilmoittautumisaika
07.02. – 06.06.2022
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

On tärkeää ymmärtää, mistä työhyvinvointi ja tuottavuus syntyvät, miten ne kytkeytyvät toisiinsa ja millaisiin muutosvoimiin ne reagoivat herkästi. Webinaarisarjassa tarkastellaan näitä kysymyksiä yksilön, työnantajaorganisaation ja yhteiskunnan näkökulmista.

Sisältö

Kesäkuun webinaarissa aiheina ovat :

Onko managerille enää töitä

Pandemia on vahvistanut itsensä johtamisen taitoja lähityössä ja etätyössä. Samalla esihenkilötyön merkitys korostui, kun työntekijät kahdenkeskistä aikaa saadakseen yksilöllistä tukea ajanhallintaan ja töiden priorisointiin. Miten nämä kehityssuunnat vaikuttavat lähijohtamiseen tulevaisuuden työelämässä?

Vanhempi tutkija Liisa Mäkelä, Työterveyslaitos

Työyhteisön oppiminen – ehtyykö kilpailuedun lähde

Etätyöloikka on lisännyt työn autonomiaa, mutta heikentänyt yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Työssä oppiminen on kuitenkin sidoksissa työyhteisöön. Työyhteisön osaaminen, työssä ja verkostoissa oppiminen, ovat liiketoimintaa uudistavien innovaatioiden lähteitä. Miten tulevaisuuden työelämässä varmistetaan yhteinen oppiminen, jos vuorovaikutus tapahtuu enenevässä määrin teknologiavälitteisesti?

Strateginen uudistuminen ja kilpailukyky digitalisoituvassa työssä

Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut nopeasti ja arvaamattomasti 2020-luvulla. Miten organisaatio voi vahvistaa kykyään uudistua, kun työntekijät ovat hajaantuneet etätöihin ja kriisit peräjälkeen murtautuneet megatrendien keskelle?

Professori Henri Schildt, Aalto-yliopisto
Henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho, Elisa

#PaluuTulevaisuuteen #työelämä

Kohderyhmä

Kutsumme kaikki työelämän kehittämisestä kiinnostuneet mukaan!

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.