19.1.2017

Tiedote 19.1.2017

Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit ovat osallistuneet 8-9 kertaa.

─ Johtamiseen on kiinnitetty kunnissa yhä suurempaa huomiota. Esimiehiä on koulutettu ja tämä näkyy tuloksissa, kertoo Kunta10-tutkimuksen johtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta. Johtamisen oikeudenmukaisuus on parantunut 2010-luvulla. Tämä on tärkeää, koska tutkimusten mukaan oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen on yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

─ Haasteita johtamiselle asettavat jatkuvat muutokset, esim. tuleva maakunta- ja sote-uudistus sekä työmäärän kasvu. Jopa 39 prosenttia vastaajista kokee työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Kohtuuttomista työmääristä raportoivat etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuspuolella työskentelevät.

Kuntatyöntekijät kokevat työssä tapahtuvat muutokset entistä suurempina. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla toimivat työntekijät kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin.

Kunta-alan eläköityminen on haasteena maakunta- ja sote-uudistuksissa. Kunta10-tutkimukseen vastanneista 75 % uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka. Huolestuttavaa kuitenkin on, että vain 61 % lähihoitajista ja 66 % kodinhoitajista arvelee jatkavansa eläkeikään saakka.

Kunta10 hyödynnetään kunnissa laajasti

Kunta10-tutkimukset keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

─ Tampereella tuloksia hyödynnetään systemaattisesti niin johdossa kuin työyhteisöissäkin, kertoo Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

─ Pormestarin toimeksiannosta jokaisen esimiehen tulee käydä yksikkönsä Kunta10-tutkimuksen tulokset läpi ja valita yhdessä henkilöstön kanssa kyselyn tulosten perusteella kaksi työyhteisön kehittämiskohdetta sekä yksi vahvuus. Näistä johdetaan edelleen johtamisen tavoitteita. Tulokset huomioidaan myös työterveysyhteistyön kohdentamisessa.

Kunta10-tutkimus on Suomen laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä, joihin osallistuu noin 90 000 vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Kunta10-tutkimus yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa kattaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Näitä tutkimuksia tullaan hyödyntämään sote-uudistuksen vaikutusten ennakoinnissa ja seurannassa.

Lisätiedot

Tuula Oksanen, johtava asiantuntija, Kunta10-tutkimuksen johtaja, Työterveyslaitos, puh. 043 8201032, sposti tuula.oksanen[at]ttl.fi
Niina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja, Tampereen kaupunki, puh. 040 7079147, sposti niina.pietikainen[at]tampere.fi