Työllisyyden kuntakokeilujen tarkoituksena on tehostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Lisäksi tavoitteena on löytää ratkaisuja osaavan työvoiman saavutettavuuteen. Kokeiluihin kuuluu 25 aluetta, joiden piirissä on 118 kuntaa ja noin 250 000 asiakasta.

Työkykyohjelma tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Tarkoituksena on tuoda työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Työkykyohjelmassa on 22 hanketta, joihin osallistuu 8 000 ̶ 10 000 henkilöä.

Työterveyslaitos tukee hallitusohjelman hankkeita Kykyviisarin käyttöönoton suunnittelussa, menetelmän käytössä ja tulosten raportoinnissa. Työterveyslaitos osallistuu myös tutkimukseen, jossa arvioidaan hankkeiden vaikutuksia.

 

Kykyviisari® on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Se on maksuton ja saatavilla useilla kielillä. Menetelmä on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Lisää tietoa

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari® (kykyviisari.fi)

Työllisyyden kuntakokeilut – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Työkykyohjelma – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)