28.5.2020

– Työuran eri vaiheiden tueksi luodut toimintamallit eivät paranna ainoastaan työn sujuvuutta, vaan parhaimmillaan ne kohentavat myös työyhteisön ilmapiiriä ja organisaatiokulttuuria, sanoo johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Työurajohtaminen on sitä, että työntekijöiden yksilölliset elämäntilanteet, vahvuudet ja uran eri vaiheet huomioidaan työssä. Työurajohtaminen painottaa työntekijöiden aktiivisuutta omien urasuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa.

– Työurajohtamisen periaatteet täydentävät työkykyjohtamista. Työurajohtaminen tuo siihen työntekijälähtöisen näkökulman, Toppinen-Tanner sanoo.

Työpaikalla eri uravaiheissa olevia ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret työntekijät, ikääntyvät työntekijät ja perhevapaalta palaajat. Työurajohtamisen avainhenkilöitä ovat esimiehet ja HR-ammattilaiset, jotka voivat tarjota työntekijöille tukea ja käytännön ratkaisuja.

Toimintamalleissa korostuu ennaltaehkäisy

Salla Toppinen-Tanner ja vanhempi konsultti Nina Olin Työterveyslaitoksesta puhuivat työkyvyn tuen keinoista ja uravaiheiden huomioimisesta työeläkeyhtiö Ilmarisen webinaarissa, jonka teemana olivat työurajohtamisen mahdollisuudet.

Olin esitteli tuloksia tutkimuksesta, jonka Työterveyslaitos toteutti viidessä Ilmarisen asiakasyrityksessä. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta HR-, työhyvinvinvointi- ja työsuojeluasiantuntijaa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia toimintamalleja yrityksissä on työkyvyn tukemiseen työuran eri vaiheissa.

– Toimintamalleissa korostuvat ennaltaehkäisyn näkökulma ja varhainen puuttuminen työkyvyn ja työuran muutoksiin, Olin sanoo.

– Työpaikoilla on huomioitu toimintakulttuurin merkitys. Välittävää, turvallista ja luottamuksellista kulttuuria rakennetaan vahvistamalla valmentavaa johtamista ja työntekijöiden itseohjautuvuutta oman työuransa hallinnassa.

Ota henkilöstö mukaan vuoropuheluun

Tutkimuksen perusteella työkyvyn onnistuneen tukemisen voi kiteyttää näin:

  1. Määrittele, mitä työkyky- ja työurajohtaminen tarkoittaa teillä ja mitä toimintamalleja käytetään. Johdon sitoutuminen on avainasemassa. Ota myös henkilöstö mukaan vuoropuheluun ja tuo työntekijöiden ideat näkyviin.
  2. Rakenna toimintamallit ja luo selkeä roolitus: mikä on esimiehen, HR:n, työterveyshuollon ja työntekijän rooli?
  3. Aseta tavoitteet ja seurantamittarit. Punnitse, toimivatko ne, ja pohdi, mitä voisi kehittää. Ota digijärjestelmät avuksi tavoitteiden seurannassa.
  4. Rakenna toimintakulttuuria, jossa työntekijät ovat voimavara. Pohdi, mitä valmentava johtaminen tarkoittaa teillä ja tue esimiehiä heidän omassa työssään.
  5. Pohdi, miten voitte vahvistaa työntekijöiden omaa työuran hallintaa ja itseohjautuvuutta, jotta heillä on motivaatiota edistää sekä omaa työuraansa että työpaikan tavoitteita.
  6. Muista, että yksilön näkökulman lisäksi myös työyhteisön toimivuus on tärkeää.

Lisää tietoa:

Työterveyslaitos on koonnut työurajohtamisen työkalut Työurajohtamisen työkalupakkiin.

Nuoret, ruuhkavuosissa elävät ja konkarit – miten tukea työkykyä työuran eri vaiheissa? (Ilmarisen artikkeli 28.5.2020)

Kuusi kysymystä työurajohtamisesta (Salla Toppinen-Tannerin haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)