Kuljetusalan ammattilainen työssäKuljetusalan ammattilaisen työhyvinvointi koostuu hyvästä työergonomiasta, terveellisestä ruokavaliosta ja virkeydeyden ylläpitämisestä sekä riskien tunnistamisesta.

Muista myös riskinarvioinnin verkkostyökalu OiRA, josta löytyy suomenkielinen versio maanteiden tavaraliikenteen kuljetustyön riskien arviointiin.

Tyypillisiä kuljetusalalla esiintyviä kuormitustekijöitä ja terveysriskejä

 • yötyö (vähintään 3 tuntia työtä klo 23 – 06 ja vähintään 20 kertaa vuodessa)
 • vireystilaongelmat
 • vaikeuttaa terveellisten elintapojen ylläpitämistä (uni, tupakoimattomuus, ravitsemus ja liikunta)
 • melu
 • pakokaasut ja pölyt
 • lämpöolot
 • koko kehon tärinä
 • erilaiset kemikaalit (kuljetettavat aineet ja puhdistuskemikaalit)
 • liukastumis- ja putoamistapaturmat
 • äkillinen fyysinen kuormittuminen
 • vakavat liikennetapaturmat
 • työn organisointiin ja työaikoihin liittyvät tekijät: jaetut ja pitkät työvuorot, pitkä työsidonnaisuus, aikataulupaine ja kiire.
 • väkivallan uhka (erit. henkilö- sekä ulkomaanliikenne)
 • muu liikenne (erit. vilkkaasti liikennöidyt seudut)

Liikuntaelinten kuormitus (erittyisesti niska-hartiaseutu, selkä, polvet)

 • hytin (linja-autot, raitiovaunut ) ja tavaratilojen huono ergonomia (linja-autot)
 • istuminen ja siihen liittyvä staattinen lihasjännitys
 • toistuvat rangan kiertoliikkeet (erit. henkilöliikenne), muut toistoliikkeet (ajaminen, ajoneuvoon ja esim. nosturiin meno ja poistuminen)

Sydämen ja verenkiertoelimistön kuormitus

 • rahtitavaroiden (taakkojen) manuaalinen käsittely (pitkän matkan linja-autot, tavaraliikenteen puolella erityisesti esim. elintarvikkeiden- ja muu jakelukuljetus)
 • apuvälineiden puute tai käyttämättömyys
 • lastaus- ja purkualueiden puutteelliset olosuhteet (lämpötila, tilanpuute)
 • liikenteen, teknisten laitteiden (karttaohjelmat, ajoneuvopäätteet, matkapuhelin) ja asiakkaiden (henkilöliikenne) yhtäaikainen seuraaminen
 • psykofyysinen kuormittuminen, huomiokyvyn jakaminen ja vireystilan aleneminen heijastuu kognitiiviseen suoriutumiseen