Tutkimme ja edistämme maatalousalan työterveyshuollon palvelujärjestelmän toimivuutta. Neuvottelemme työterveyshuollon palveluntuottajien johdon ja henkilöstön kanssa maatalousalan työterveyshuollon kehittämisestä.

Tavoitteemme on, että maatalousalan työterveyshuollon toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyvät, maatalousalan työterveyshuolto toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja sen kattavuus paranee. Olemme mukana kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Koulutamme työterveyshenkilöstöä, maatalouden asiantuntijoita, yhteistyöryhmien jäseniä ja muita maatalousalan työterveyshuollon toimijoita. Tavoitteemme on, että maatalousalalla työskennellään terveellisesti ja turvallisesti. Kannustamme maatalousyrittäjiä ostamaan työterveyspalveluja. Tiedotamme maatalousalan työterveyshuollon ajankohtaisista asioista erilaisissa tilaisuuksissa, verkkosivuillamme ja asiakastiedotteilla.

Maksuttomat asiantuntijapalvelumme:

  • Neuvottelemme työterveysyksiköiden kanssa maatalousalan työterveyshuollon tehostamiseksi.
  • Ohjaamme maatalouden työolojen, työturvallisuuden, työhygienian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisessa.
  • Toimimme asiantuntijoina maatalousalan työterveyshuollon yhteistyöryhmien tilaisuuksissa sekä maatalousyrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa.
  • Tuotamme maatalousalaa koskevaa materiaalia työterveyshuoltojen käyttöön. Työterveyshenkilöstö voi hyödyntää näitä materiaaleja suunnitellessaan ja markkinoidessaan palvelutoimintaansa maatalousyrittäjille.

Maksulliset asiantuntijapalvelumme:

  • Järjestämme koulutustilaisuuksia tai luennoimme maatalousalan työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työhygieniasta.
  • Teemme työhygieenisiä sekä muita työkykyä tukevia selvityksiä.

Julkaisuja

Maatalousalan hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2016)
Tilaukset: jukka.maittala (at) ttl.fi

 

 

 

 

Työterveys ja maatalous Suomessa 2014 (2016)
Sähköisenä Julkarista
Painettuna Kirjakaupasta

 

 

 

 

 

Tietokortit

Inhimilliset virheet ja muut poikkeamat

Maatalousyrittäjän työkyvyn tuki