Lomakkeet

Esitiedot toiminnan suunnittelua varten
Työoloselvitys
Työhygieeniset mittaukset/arviointi
Työolojen kehittämissuunnitelma

Malleja työterveyssopimukseksi ja toimintasuunnitelmaksi

Työterveyshuoltolain 6 §:n mukaan työnantajan ja työterveyshuollon palvelun tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltosopimus

Työterveyshuoltolain 11 §:n mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Poronhoitajien työterveyshuollon lomakkeet

Infokirje: Poronhoitajien työterveyshuollon lomakkeet
Porotalousyrittäjien työterveyshuoltosopimus
Porotilan tiedot
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma porotalous
Porotilan/poronhoitajan työoloselvityksen esitieto-/haastattelulomake
Porotilakäynti / Työoloselvityksen palaute
Poronhoitajan työterveystarkastuksen esitietolomake
Poronhoitajan jatkoterveystarkastuksen esitietolomake