10.10.2017

Työterveyslaitoksella ja työsuojeluviranomaisella on yhteinen osasto KoneAgria 2017 -messuilla, jotka pidetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 12.-14. lokakuuta.

Osaston teemana on maatalouskoneiden ja -laitteiden turvallisuus sekä työterveyshuollon järjestäminen.

”Työnantajan on huomioitava koneturvallisuus työn vaarojen arvioinnissa ja se, että työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty kattavasti. Tämä tarkoittaa muun muassa tapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä”, muistuttaa tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Työnantajan tai yrittäjän lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu myös koneiden ja laitteiden toimintakunnosta huolehtiminen. Esimerkiksi nivelakselin rikkoutunut suojus pitää vaihtaa ennen kuin työtä voidaan jatkaa turvallisesti.

”Tapaturmariski kohoaa, kun turvakaari tai turvavyö poistetaan tai tehdään ohituksia turvalaitteisiin. Tämäkin asia tuppaa unohtumaan”, Suhonen sanoo.

Työterveyshuolto on järjestettävä

Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työsuhteen kestosta riippumatta.

Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi niin halutessaan hankkia työntekijälleen myös sairaanhoitopalvelut. Itselleen yrittäjän ei työterveyshuoltoa ole pakko ostaa, mutta se on erittäin suositeltavaa, jotta työn ja työolojen riskit tulisivat huomioiduksi myös maatilan ulkopuolisin silmin.

”Osa-aikaisenkin maatalousyrittäjän kannattaa hankkia maatalousalan työterveyshuollon palvelut täydentämään palkkatyön kautta järjestyvää työterveyshuoltoa, jotta myös maatilan töiden vaikutus omaan työkykyyn tulee arvioitua”, Mäittälä suosittelee.

Työsuojeluviranomaisen ja Työterveyslaitoksen yhteisosasto KoneAgria 2017 -messuilla on B 120.

Lisää tietoa:
Maatalousalan työterveyshuolto
Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky)
KoneAgria 2017
Tyosuojelu.fi > Koneet ja työvälineet