Hyvällä ja turvallisella mielellä työssä

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa jaettua käsitystä siitä, että ryhmä on turvallinen henkilökohtaiselle riskinotolle ja jokainen voi olla oma itsensä ilman, että joutuu naurunalaiseksi. Hyvä työyhteisön psykologinen turvallisuus lisää työhyvinvointia.
-

Hyvinvointialueille siirtymisvaiheessa tarve psykologiselle turvallisuudelle ja sen edistämälle oppimiselle korostuu. Epävarmassa ympäristössä tapahtuu väistämättä virheitä ja niistä on välttämätöntä oppia. Virheistä opitaan vain, jos ne uskalletaan tuoda esiin.

Kun kynnys osallistua keskusteluun on matala, ideointi on vapaampaa ja uusien ratkaisujen löytyminen todennäköisempää.

Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että hyvä psykologinen turvallisuus liittyy parempaan palautumiseen. Lisäksi se näyttää muokkaavan työn kuormituksen haitallista vaikutusta palautumiseen: kun työyhteisössä on paljon psykologista turvallisuutta, työn kuormituksen haitallinen vaikutus on pienempi kuin jos psykologista turvallisuutta on vähän.

Psykologiseen turvallisuuteen kannattaa siis panostaa.

Miten psykologista turvallisuutta voit vahvistaa itse ja yhdessä?

  1. Työpaikoille kannattaa luoda tilaa ja paikkoja, joissa voi kohdata ja tulla kuulluksi. Myönteinen, avoin ja toisia kunnioittava vuorovaikutus kuuluu psykologiseen turvallisuuteen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikesta täytyy olla samaa mieltä.
  2. Johto, esimiehet ja ryhmien vetäjät ovat keskeisiä henkilöitä ja esimerkkejä turvallisen ilmapiirin luomisessa. Kääntäen voi sanoa, että esimiehen tai johtajan on helppo omalla toiminnallaan aiheuttaa turvattomuutta
  3. Myös työntekijänä voit tukea psykologista turvallisuutta käyttäytymällä muita kohtaan kunnioittavasti, arvostavasti, huomioiden ja kuunnellen. Töissä huolehditaan, että kaikkia kuunnellaan, jokaisen mielipide on arvokas eikä kenenkään näkemyksiä väheksytä.

Lue lisää, miten työyhteisön psykologista turvallisuutta voi työyhteisössä rakentaa yksin ja yhdessä:
Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä