Terveyden edistämisen lähtökohtana työpaikoilla ovat ammatin vaatimukset ja vaikutukset, jolloin itsestä huolehtiminen on osa ammattitaitoa. Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suosituksissa terveydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista terveyttä eli fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisuutta.

Suositukset terveyden edistämiseen työpaikoilla

>>Terveyden edistämisen suositukset työpaikoille

Vinkkilistat työpaikoille

>>Liikunta fyysisesti raskaassa työssä -vinkkilista

>>Liikunta istumatyössä -vinkkilista

>>Palautuminen -vinkkilista

>>Ravitsemus -vinkkilista

>>Uni -vinkkilista

Mars matkalle: Terveyden edistämisen suunnitelma

>>Terveyden edistämisen suunnitelma -lomake

Terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia yrittäjälle

>>Yrittämisestä virtaa – Mars matkalle! Terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia yrittäjälle

Suositukset on toteutettu yhteistyössä laajan työelämävaikuttajien ryhmän kanssa.

Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suositukset terveyden edistämiseen työpaikoilla on tuotettu Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) -konsortiohankkeessa. Hanke saa rahoituksen strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.