etsitkö asiantuntijaa haastatteluun?

  • Työterveyslaitoksen tutkijat, lääkärit, psykologit, työyhteisöjen kouluttajat ja muut työhyvinvoinnin asiantuntijat antavat mielellään haastatteluja medialle.
  • Listalle on koottu keskeiset työhyvinvoinnin, työterveyden, työturvallisuuden ja työelämän tulevaisuuden teemat, joista Työterveyslaitoksella on moniammatillista osaamista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa.
  • Jos et löydä listalta sopivaa asiantuntijaa juttuusi, ota yhteyttä mediaviestinnän tiimiimme. Juha Hietanen (puh. 050 477 3267),  Päivi Lehtomurto (puh. 050 415 6309), Kristiina Kulha (koronapandemia, sisäilma, puh. 040 548 6914).
  • Asiantuntijoidemme sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi. Valokuvat asiantuntijoista löytyvät aineistopankistamme.

Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia

Virpi Kalakoski Tutkimuspäällikkö. Sujuva aivotyö, kognitiivinen ergonomia, työn tuloksellisuus. Puh. 046 851 4008.

Teemu Paajanen Johtava psykologi. Työikäisten muistisairaudet ja muistioireet, kognitiivinen ergonomia, aivoterveys, stressi, palautuminen, työn tuloksellisuus. Puh. 043 825 0389.

Satu Pakarinen Vanhempi tutkija. Fysiologiset mittaukset, neuropsykologia. Puh. 043 824 4528.

Kirsi Luokkala Erityisasiantuntija. Sujuva aivotyö, ajanhallinta, palautuminen, terveyden edistäminen ja kehittäminen työpaikoilla. Puh. 050 414 3779.

Tiina Heusala Kehittämispäällikkö. Sujuva aivotyö, muutosjohtaminen, organisaatiopsykologia, etätyö, johtaminen. Puh. 043 825 1385.

Alanvaihto ja alanvalinta, muuntuvat työurat

Jukka Vuori Tutkimusprofessori. Työurajohtaminen, työuran kehittäminen, osaamisen kehittäminen. Puh. 046 850 5096.

Mikko Nykänen Erikoistutkija. Muuntuvat työurat, interventiot, nuoret ja nuorten työelämään kiinnittyminen. Puh. 043 824 1345.

Mervi Ruokolainen Erikoistutkija. Muuntuvat työurat, interventiot, ikääntyvät työntekijät, ikäsyrjintä ja ikäjohtaminen. Puh. 050 522 3203.

Kaisa Törnroos Erikoistutkija. Muuntuvat työurat, interventiot, työkyvyn ylläpitämisen keinot, ikäjohtaminen. Puh. 043 825 8562.

Eveliina Saari Tutkimuspäällikkö. Organisaation oppiminen, aikuiskasvatus, kehittävä arviointi, empatia, digitaalinen osaaminen ja oppiminen, työelämän tulevaisuus. Puh. 040 526 1643.

Heli Heikkilä. Erityisasiantuntija. Työn muutos, toimijuus, oppiminen ja osallistavat kehittämismenetelmät, kehityskeskustelu. Puh. 043 820 0465.

Ammattitaudit

Heikki Frilander Ylilääkäri. Ammattitaudit, asbesti, työolot raskauden aikana. Puh. 046 850 5040.

Eva Helaskoski Ylilääkäri. Johtaja, työterveys. Työterveyshuolto. Puh. 046 851 2432.

Kirsi Koskela Apulaisylilääkäri. Ammattitaudit, työperäiset sairaudet, työperäisten sairauksien rekisteri. Puh. 043 820 0452.

Asbesti

Pia Nynäs Apulaisylilääkäri. Asbesti, työolot raskauden aikana. Puh. 043 824 4209.

Heikki Frilander Ylilääkäri. Ammattitaudit, asbesti, työolot raskauden aikana. puh. 046 850 5040.

Tomi Kanerva Erityisasiantuntija. Altistumisen määrittäminen, asbestikartoitukset. Puh. 043 824 3244.

Bio- ja kiertotalous

Sirpa Laitinen Vanhempi asiantuntija. Työturvallisuus materiaalien kierrättämisessä, kestävä ja turvallinen kiertotalous. Puh. 046 851 1911.

Reetaleena Rissanen Erikoistyöhygieenikko. Kiertotalouden altisteet. Puh. 046 850 5015.

Tiina Santonen Tutkimusprofessori. Biomonitorointi, kemikaaliturvallisuus, riskinarviointi, toksikologia. Puh. 040 539 0343.

Digitalisaatio, alustatyö ja verkostot

Tuomo Alasoini Tutkimusprofessori. Digitaalinen murros, työn uudelleen ajattelu, digitaidot, digikuilut, työelämän tulevaisuus, Työ2030-ohjelma. Puh. 050 5646140.

Päivi Husman Johtaja, hyppäys digiin. Työn ja työelämän muuttuminen, digitaalinen murros. Puh. 040 576 1314.

Laura Seppänen Tutkimuspäällikkö. Digitaalinen murros, alustatyö, alustatyön kehittäminen, työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, palveluverkostot, työn uudet muodot, oppiminen. Puh. 046 851 4752.

Hilkka Ylisassi Erikoistutkija. Työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, toimijuus, osallistavat kehittämismenetelmät. Puh. 043 825 2083.

Anna-Leena Kurki Erityisasiantuntija. Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen muuttuvassa työssä, työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, digitaaliset oppimisalustat, tekoäly työyhteisöjen oppimisen tukena. Puh. 043 824 4262.

Arja Ala-Laurinaho Vanhempi asiantuntija. Työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, ilmastonmuutoksen vaikutukset työhön ja työhyvinvointiin, organisaation resilienssi, työn uudet muodot. Puh. 040 562 0906.

Etätyö ja hybridityö

Virpi Ruohomäki Vanhempi tutkija. Työ- ja organisaatiopsykologia, etätyö ja sen työhyvinvointivaikutukset, hyvinvointia edistävät tilat, työympäristömuutosten johtaminen, monipaikkainen työ, oppimisympäristöt. Puh. 046 8513770.

Irmeli Pehkonen Ohjelmapäällikkö. Ergonomia, työkykyjohtaminen, työn muokkaus, osatyökyky. Puh. 040 708 3784.

Liisa Puskala Erityisasiantuntija. Psykologi. Etätyö ja johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, palautuminen. Puh 050 439 8480.

Anna Tienhaara Vanhempi konsultti. Työ- ja organisaatiopsykologia, työyhteisön ja työhyvinvoinnin johtaminen, esihenkilötyön kehittäminen, hybridityö, Fast Expert Teams. Puh. 043 824 2337.

fyysinen työkuormitus ja Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (tuleS)

Eira Viikari-Juntura Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinasiat, altistuminen, kuormittuminen, työkyvyttömyyden ehkäisy. Puh. 040 736 9259.

Taina Leinonen Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläkkeet. Puh. 050 327 1723.

Päivi Leino-Arjas Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kipu, työkyvyttömyys, työ ja perhe. Puh. 043 825 8630.

Juha Oksa Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, työn fyysisen kuormittavuuden mittaaminen, puettava teknologia, ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit. Puh. 046 851 5730.

Satu Mänttäri Erikoistutkija. Fyysisen työkuormituksen mittaaminen ja hallinta, puettava teknologia, ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit. Puh. 043 825 3596.

Hallitusohjelmahankkeet ja yhteiskunnalliset projektit

Hybridityö, etätyö ja läsnätyö -projekti. Johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki. Puh. 040 520 4553. Sinimaaria Ranki vetämään Työterveyslaitoksen Hybridityö, etätyö ja läsnätyö -projektia – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Hyppäys digiin -yksikön johtaja Päivi Husman. Puh. 040 576 1314.

Sosiaaliturvauudistus. Pääjohtaja Antti Koivula. Pääjohtaja Antti Koivula on nimitetty sosiaaliturvauudistuksen erityisselvittäjäksi – Työterveyslaitos (ttl.fi)

TYÖ2030-ohjelma. Toimintatapojen uudistaminen, työelämäinnovaatiot, aluehankkeet ja Fast Expert Teams. TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala. Puh. 040 411 6379. TYÖ2030 – Maailman paras työelämä tehdään yhdessä. (ttl.fi)

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma, Mielenterveyden tuen työkalupakki. Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner. Puh. 046 851 2517. Työelämän mielenterveysohjelma käynnistyy  – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työkykyohjelma. Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsy ja työssä pysyminen. Työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutus. Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner. Puh. 046 851 2517.  Työkykyohjelma (2020-2023) – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työote- ja Myöte-hankkeet. Työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyön tehostaminen. Tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen. Puh. 043 824 1072. Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE (2020-2023) – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Henkilönsuojaimet

Erja Mäkelä Vanhempi asiantuntija. Henkilönsuojaimet. Puh. 046 8514948.

Kirsi Jussila Erikoistutkija. Kylmässä ja kuumassa työskentely. Puh. 043 820 1054

ikääntyvä työväestö ja työurajohtaminen

Mervi Ruokolainen Erikoistutkija. Ikääntyminen, sisäistetty ikäsyrjintä, työurajohtaminen, interventiotutkimus, työhyvinvointi, muuntuvat työurat. Puh. 050 522 3203.

Kaisa Törnroos Erikoistutkija. Muuntuvat työurat, interventiot, työkyvyn ylläpitämisen keinot, työurajohtaminen. Puh. 043 825 8562.

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS TYÖHÖN

Arja Ala-Laurinaho Vanhempi asiantuntija. Ilmastonmuutoksen vaikutukset työhön ja työhyvinvointiin, organisaation resilienssi, työn uudet muodot, työn kehittäminen organisaatiossa ja verkostoissa. Puh. 040 562 0906.

Pauliina Kangas Ylilääkäri. Ilmastonmuutoksen vaikutukset työterveyteen, työterveyshuollon kehittäminen. Puh. 050 582 0422.

Johtaminen ja esihenkilötyö

Antti Koivula Pääjohtaja. Johtaminen, strategia ja muutosjohtaminen. Puh. 030 474 2340.

Elisa Valtanen Psykologi. Työhyvinvointi, työhyvinvoinnin johtaminen, työn muutos, urheilupsykologia, palautuminen, Hyvän mielen työpaikka. Puh. 043 824 2467.

Jari Hakanen Tutkimusprofessori. Palveleva johtaminen, ihmislähtöinen johtaminen, työn imu, työn tuunaaminen, työuupumus, työholismi, mielenterveys. Puh. 040 562 5433.

Janne Kaltiainen Tutkija. Muutosjohtaminen, työyhteisön kehittäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, työntekijöiden sitoutuminen. Puh. 050 476 5980

Liisa Puskala Erityisasiantuntija. Psykologi. Työhyvinvoinnin johtaminen, etätyön johtaminen, palautuminen. Puh. 050 439 8480.

Antti Soikkanen Vanhempi konsultti. Psykologi. Työnohjaaja. Organisaatioanalyytikko. Johtaminen ja esihenkilötyö, muutosten ja uudistumisen edistäminen, digitaalinen oppiminen ja kehittäminen, organisoitumisen ja verkostojen kehittäminen. Puh. 050 320 8614.

Anna Tienhaara Vanhempi konsultti. Organisaatiokonsultti. Työ- ja organisaatiopsykologia, työyhteisön ja työhyvinvoinnin johtaminen, esihenkilötyön kehittäminen, hybridityö, Fast Expert Teams. Puh. 043 824 2337.

KEMIKAALIT JA RISKIT

Tapani Tuomi Johtava asiantuntija. Sisäilmatutkimukset. Puh. 040 760 8856.

Tiina Santonen Johtava asiantuntija. Biomonitorointi, kemikaaliturvallisuus, riskinarviointi, toksikologia. Puh. 040 539 0343.

Kiusaaminen, konfliktit ja häirintä

Susanna Kalavainen Johtava konsultti. Työnohjaaja. Muutosjohtaminen, konfliktien selvittäminen työpaikalla, työpaikkakiusaaminen, häirintä, epäasiallinen kohtelu. Puh. 040 534 3811.

Nina Olin Vanhempi konsultti. Työnohjaaja. Työyhteisön muutostilanteet, työurajohtaminen, työntekijät voimavarana. Puh. 046 851 0497.

Koronapandemia

Eva Helaskoski Ylilääkäri. Johtaja, työterveys. Työterveyshuollon rooli pandemian hoidossa. Puh. 046 8512432.

Tommi Alanko Johtaja, työturvallisuus. Riskinarviointi ja turvallisuus työpaikoilla. Puh. 040 719 2521.

Erja Mäkelä Vanhempi asiantuntija. Henkilönsuojaimet. Puh. 046 851 4948.

Kristiina Kulha Erityisasiantuntija. Koronaviestintä. Puh. 040 548 6914.

Kylmässä ja kuumassa työskentely

Sirkka Rissanen Erikoistutkija. Kylmässä ja kuumassa työskentely, lämpöfysiologia, suojavarusteiden fyysinen kuormittavuus. Puh. 046 851 5731.

Kirsi Jussila Erityisasiantuntija. Suojaimet, vaatetus, kylmän ja kuuman torjunta. Puh. 043 820 1054.

Melu ja tärinä

Erkko Airo Vanhempi asiantuntija. Altistuminen melulle ja tärinälle, mittaukset, turvallinen ja terveellinen työpaikka. Puh. 043 824 2374.

Mielenterveys ja työuupumus

Pauliina Mattila-Holappa Vanhempi asiantuntija. Mielenterveys, henkisen työkyvyn tukeminen, hyvän mielen työpaikka. Puh. 043 824 4041.

Jari Hakanen Tutkimusprofessori. Työuupumus, työholismi, työn imu, työn tuunaaminen, palveleva johtaminen, ihmislähtöinen johtaminen. Puh. 040 562 5433

Salla Toppinen-Tanner Johtaja, työkyky ja työurat. Mielenterveys, työurajohtaminen, työn voimavarat, työuupumus, työ ja perhe. Puh. 046 851 2517.

Ari Väänänen Tutkimusprofessori. Ajattelu- ja toimintatapojen muutos työelämässä, elämän ylikuumeneminen, eriarvoisuus, työelämän historia, työelämän tulevaisuus, mielenterveys työelämässä, paradoksit työkyvyssä. Puh. 040 582 4540.

Monimuotoiset työyhteisöt ja anonyymi rekrytointi

Barbara Bergbom Vanhempi asiantuntija. Työelämän kansainvälistyminen, työyhteisöjen monimuotoisuus, maahanmuuttajien integroituminen työelämään, anonyymi rekrytointi, yhdenvertaisuus, syrjimättömät rekrytointikäytännöt. Puh. 043 824 3765.

Kirsi Yli-Kaitala Erityisasiantuntija. Psykologinen turvallisuus, pelotta töissä, monimuotoistuva työelämä, ajanhallinta. Puh. 043 824 8585.

Osaamisen kehittäminen ja verkkokoulutukset

Marja Tuomainen Johtaja, Akatemia. Osaamisen kehittäminen, verkkokoulutukset. Puh. 040 551 616.

Johanna Jalava Tuotepäällikkö. Osaamisen kehittäminen, oppiminen työyhteisössä, verkkokoulutukset. Puh. 050 470 7824.

Osatyökyky ja työkyky

Irmeli Pehkonen Ohjelmapäällikkö. Osatyökyky, ergonomia, työkykyjohtaminen, työn muokkaus, etätyö. Puh. 040 708 3784.

Nina Nevala Johtava asiantuntija. Työkyky, osatyökykyiset ja vammaiset työelämässä, työn muokkaus, kuntoutus, ergonomia. Puh. 040 734 4166.

Matti Joensuu Vanhempi tutkija. Työ- ja toimintakyvyn arviointi, työelämän ulkopuolella olevat. Puh. 043 825 2075.

Miia Wikström Tutkija. Työllisyyskokeilut, työ ja toimintakyvyn arviointi, sosiaalinen osallisuus. Puh. 043 825 4880.

Pirjo Juvonen-Posti Johtava asiantuntija. Työ- ja toimintakyky, työhön kytkeytyvä kuntoutus. Puh. 043 824 3568.

Palautuminen, uni ja työajat

Mikko Härmä Tutkimusprofessori. Työperäiset unihäiriöt, työajat, työaikajoustot, ikääntyminen ja palautuminen työssä. Puh. 040 544 2750.

Kati Karhula Erikoistutkija. Työajat, työvuorot, vuorotyö. Puh. 043 824 2267.

Mikael Sallinen Tutkimuspäällikkö. Työajat, työvuorot, uni, palautuminen. Puh. 040 768 6956.

Sampsa Puttonen Vanhempi tutkija. Stressi, kiire, työajat, uni, palautuminen lomalla. Puh. 043 824 6254.

Anniina Virtanen Tutkija. Psykologinen palautuminen työstä, työhyvinvointi, mielenterveys. Puh. 050 435 9657.

Jaana Laitinen Tutkimusprofessori. Sote-alan henkilöstön työhyvinvointi, elintapojen vaikutus työstä palautumiseen, ravitsemus, työkyky, Mitä kuuluu? -kysely. Puh. 046 851 4426.

Perhe ja työ

Salla Toppinen-Tanner Johtaja, työkyky ja työurat. Työ ja perhe, vanhemmuus työelämässä, mielenterveys, työurajohtaminen, työn voimavarat, työuupumus. Puh. 046 851 2517.

Kati Karhula Erikoistutkija. Työ ja perhe, työajat. Puh.  043 824 2267.

Psykologinen turvallisuus

Kirsi Yli-Kaitala Erityisasiantuntija. Psykologinen turvallisuus, monimuotoistuva työelämä, ajanhallinta, Pelotta töissä. Puh. 043 824 8585.

Minna Toivanen Vanhempi asiantuntija. Psykologinen turvallisuus, työpaikkakulttuurit, ajanhallinta, priorisointi, eri elämänalueiden välinen tasapano, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä, työn ennakoimattomuus ja serendipisyys työssä, Pelotta töissä. Puh. 043 824 4506.

Susanna Kalavainen Johtava konsultti. Työnohjaaja. Muutosjohtaminen, konfliktien selvittäminen työpaikalla, työpaikkakiusaaminen, häirintä, epäasiallinen kohtelu. Puh. 040 534 3811.

Sisäilma ja sisäympäristöt

Sanna Lappalainen Johtaja, työtilat. Hyvinvointia tukevat sisäympäristöt, sisäilman laatu, sisäilmasto ongelmien ratkaisu moniammatillisesti. Puh. 040 715 2204.

Sirpa Rautiala Tuotepäällikkö. Sisäilman laatu, sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Puh. 046 851 813.

Elina Tulenheimo-Eklund Erikoislääkäri. Terveydellinen merkitys sisäilmaongelmiin liittyen, sisäilman terveysvaikutukset. Puh. 050 560 4595.

Kari Reijula Tutkimusprofessori. Sisäilman terveysvaikutukset, terveys- ja talous sisäilman näkökulmasta, kiinteistöjohtaminen. Puh. 040 550 2050.

Sirpa Pennanen Johtaja, työympäristölaboratoriot. Biomonitorointi, mikrobianalyysit, työhygieeniset analyysit, riskin arviointi, kemikaalit, työturvallisuus. Puh. 044 720 1767.

Maija Kirsi Tuotepäällikkö. Mikrobianalyysit, sisäilman laboratorioanalyysit. Puh. 043 824 5477.

Evgeny Parshintsev Tuotepäällikkö. Kemian analyysit, sisäilman laboratorioanalyysit. Puh. 050 598 2103.

Toimistotilat ja tilamuutokset

Annu Haapakangas Erikoistutkija. Psykologi. Työtilojen vaikutukset työhyvinvointiin ja työsuoriutumiseen, monitilatoimistot, toimistomelu, tietotyön tekeminen ulkona. Puh. 050 535 2984.

Pia Sirola Erityisasiantuntija. Fysioterapeutti. Monipaikkainen työ, hyvinvointijohtaminen, työ- ja organisaatiopsykologia, osallistuva suunnittelu. Puh. 043 825 9202.

Suvi Hirvonen Vanhempi asiantuntija. Sisustusarkkitehti. Työympäristöjen ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja suunnittelu, osallistuva suunnittelu. Puh. 050 535 3851.

Virpi Ruohomäki Vanhempi tutkija. Työ- ja organisaatiopsykologia, etätyö ja sen työhyvinvointivaikutukset, hyvinvointia edistävät tilat, työympäristömuutosten johtaminen, monipaikkainen työ, oppimisympäristöt. Puh. 046 8513770.

turvallinen työympäristö ja altisteet

Tuula Liukkonen Johtava asiantuntija. Työhygienia, kemikaalialtistuminen, puupöly, metsäteollisuuden altisteet. Puh. 040 556 7737.

Mauri Mäkelä Tuotepäällikkö. Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset työpaikoilla, työhygienia: kemikaalit, kaasut, höyryt ja pölyt työpaikoilla. Puh. 046 851 2519.

Erkko Airo Vanhempi asiantuntija. Altistuminen melulle ja tärinälle, mittaukset, turvallinen ja terveellinen työpaikka. Puh. 043 824 2374.

Työelämän tulevaisuus ja työn murros

Tuomo Alasoini Tutkimusprofessori. Digitaalinen murros, työn uudelleen ajattelu, digitaidot, digikuilut, Työ2030-ohjelma. Puh. 050 564 6140.

Eveliina Saari Tutkimuspäällikkö. Organisaation oppiminen, aikuiskasvatus, kehittävä arviointi, digitaalinen osaaminen ja oppiminen, empatia hoiva-alan teknologiavälitteisessä viestinnässä. Puh. 040 526 1643.

Päivi Husman Johtaja, hyppäys digiin. Työn ja työelämän muuttuminen, digitaalinen murros. Puh. 040 576 1314.

Ari Väänänen Tutkimusprofessori. Ajattelu- ja toimintatapojen muutos työelämässä, elämän ylikuumeneminen, eriarvoisuus, työelämän historia, työelämän tulevaisuus, mielenterveys työelämässä, paradoksit työkyvyssä. Puh. 040 582 4540.

Minna Toivanen Vanhempi asiantuntija. Psykologinen turvallisuus, työpaikkakulttuurit, ajanhallinta, priorisointi, eri elämänalueiden välinen tasapano, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä, työn ennakoimattomuus ja serendipisyys työssä, Pelotta töissä. Puh. 043 824 4506.

Laura Seppänen Tutkimuspäällikkö. Digitaalinen murros, alustatyö, alustatyön kehittäminen, työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, palveluverkostot, työn uudet muodot, oppiminen. Puh. 046 851 4752.

Hilkka Ylisassi Erikoistutkija. Työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, toimijuus, osallistavat kehittämismenetelmät. Puh. 043 825 2083.

Anna-Leena Kurki Erityisasiantuntija. Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen muuttuvassa työssä, työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, digitaaliset oppimisalustat, tekoäly työyhteisöjen oppimisen tukena. Puh. 043 824 4262.

Arja Ala-Laurinaho Vanhempi asiantuntija. Työn kehittäminen organisaatioissa ja verkostoissa, ilmastonmuutoksen vaikutukset työhön ja työhyvinvointiin, organisaation resilienssi, työn uudet muodot. Puh. 040 562 0906.

Työhyvinvointi

Anniina Virtanen Tutkija. Työhyvinvointi, psykologinen palautuminen työstä, mielenterveys. Puh. 050 435 9657.

Piia Seppälä Erikoistutkija. Työn imu, työn tuunaaminen, työhyvinvointi, työhyvinvoinnin kehittäminen, työhyvinvoinnin psykofysiologia. Puh. 043 824 4216.

Tiina Koivisto Psykologi. Työhyvinvointi, asiantuntijuus ja työhyvinvointi digitalisoituvassa terveydenhuollossa, eettinen organisaatiokulttuuri. Puh. 043 824 5928.

Janne Kaltiainen Erikoistutkija. Muutosjohtaminen, työyhteisön kehittäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, työntekijöiden sitoutuminen. Puh. 050 476 5980.

Jaana Laitinen Johtava asiantuntija. Sote-alan henkilöstön työhyvinvointi, elintapojen vaikutus työstä palautumiseen, ravitsemus, työkyky, Mitä kuuluu? -kysely. Puh. 046 851 4426.

Elina Weiste Erikoistutkija. Osallisuus, osaaminen ja toimijuus sotetyössä, mielenterveystyö verkossa, vuorovaikutus työssä. Puh. 050 336 3727.

Työkyky ja sairauspoissaolot

Eira Viikari-Juntura Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinasiat, altistumiset, kuormittumiset, työkyvyttömyyden ehkäisy. Puh. 040 7369259.

Jenni Ervasti Vanhempi tutkija. Sairauspoissaolot, työkyvyn ylläpidon käytännöt, asiakasväkivalta sairaalatöissä, Kunta10-tutkimus. Puh. 043 825 5475.

Jaana Laitinen Johtava asiantuntija. Sote-alan henkilöstön työhyvinvointi, elintapojen vaikutus työstä palautumiseen, ravitsemus, työkyky, Mitä kuuluu? -kysely. Puh. 046 851 4426.

Annina Ropponen Tutkimusprofessori. Työajat, vuorotyö, pitkät työvuorot, joustavat tai epäsäännölliset työajat, sairauspoissaolot, työkyvyttömyys(eläkkeet), kestävä työelämä. Puh. 043 825 1392.

Taina Leinonen Vanhempi tutkija. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläkkeet. Puh. 050 327 1723.

Työterveyshuolto

Eva Helaskoski Ylilääkäri. Johtaja, työterveys. Työterveyshuolto, työterveys ja sosiaaliturvan uudistus, työterveyshuollon rooli koronapandemian torjunnassa Puh. 046 851 2432.

Kimmo Tarvainen Ylilääkäri. Työterveyshuollon laatu, työterveyshuollon, soten ja kuntoutuksen yhteistyö. Puh. 043 824 9507.

työturvallisuus ja työtapaturmat

Tommi Alanko Johtaja, työturvallisuus. Työturvallisuuden kehittäminen, riskinarviointi, Nolla tapaturmaa, Nolla-ajattelu, Vision Zero. Puh. 040 7192521.

Mika Liuhamo Tuotepäällikkö. Työsuojelu, työturvallisuus, vaaratilanteet. Puh. 040 503 9159.

Tiina-Mari Monni Tuotepäällikkö. Nolla tapaturmaa -foorumi, työpaikkojen työturvallisuuden tasoluokitus. Puh. 050 433 1607.

Pia Perttula Vanhempi tutkija. Työturvallisuus, työtapaturmat, työsuojelu, työsuojelun yhteistoiminta, riskien hallinta. Puh. 043 820 0499.

Anna-Maria Teperi Tutkimusprofessori. Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri, turvallisuuskriittiset alat, inhimilliset tekijät. Puh. 043 825 7454.

Susanna Visuri Vanhempi asiantuntija. Esiintyvän taiteen työturvallisuus, autoalan työturvallisuus. Puh. 046 851 5912.

Työyhteisön muutostilanteet

Nina Olin Vanhempi konsultti. Työnohjaaja. Työyhteisön muutostilanteet, työurajohtaminen, työntekijät voimavarana. Puh. 046 8510497.

Heli Heikkilä. Erityisasiantuntija. Työn muutos, toimijuus, oppiminen ja osallistavat kehittämismenetelmät, kehityskeskustelu. Puh. 043 820 0465.

Tiina Heusala Kehittämispäällikkö. Sujuva aivotyö, muutosjohtaminen, organisaatiopsykologia, etätyö, johtaminen. Puh. 043 825 1385.

Etkö löydä listalta sopivaa asiantuntijaa? Ota yhteyttä mediaviestinnän tiimiimme: Juha Hietanen (puh. 050 477 3267),  Päivi Lehtomurto (puh. 050 415 6309), Kristiina Kulha (koronapandemia, sisäilma, puh. 040 548 6914).