20.3.2019

FINAS (Finnish Accreditation Service) on myöntänyt akkreditoinnin Työterveyslaitoksen tekemille työpaikkojen melumittauksille ja melualtistumisten määrityksille (testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueen laajennus on voimassa 5.3.2019 alkaen.

Akkreditointi on osoitus laadusta ja luotettavuudesta

Akkreditoinnissa on kysymys pätevyyden toteamisesta. FINAS on puolueeton kansallinen akkreditointielin, jonka noudattamat periaatteet pätevyyden arvioinnissa ovat yhtenevät kansainvälisten linjausten kanssa. Akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamiin tuloksiin voi luottaa.

Melusta aiheutuvat kuulonalenemat ovat ammattitautien kärjessä

Melusta aiheutuvat kuulonalenemat ovat edelleen korvattujen ammattitautien kärjessä. Avain vammautumisen syntyriskin pienentämiseen on standardin SFS-EN ISO 9612 mukaisesti määritetyt tiedot altistumisesta.

Pelkkä altistumisen määritys ei tietenkään vielä riitä, vaan eri töiden sisältämät altistumistilanteet on

  • tunnistettava ja
  • laitettava tärkeysjärjestykseen.

Kun suurimmat altistajat on tunnistettu, on meluntorjunnan kohdentaminen helpointa ja tehokkainta aloittaa juuri niistä.

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi