20.10.2020

Yleisin vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Meluvamma on sisäkorvaperäinen kuulonalenema, joka syntyy pitkäaikaisen tai toistuvan melualtistumisen seurauksena. Toiseksi yleisin vahvistettu ammattitauti on asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeutumat.

Merkittävä osa ammattitaudeista olisi ehkäistävissä tiedottamisen, työolojen kehittämisen, teknisten ratkaisujen, oikeiden työtapojen sekä suojautumisen avulla. Työpaikan riskienarviointi sekä yrityksen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ovat keskeisessä asemassa ammattitautien ehkäisyssä.

Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa on tänään julkaistu kiinnostava analyysi vahvistetuista ammattitaudeista. Palvelussa voit myös itse tarkastella ammattitauteja eri tavoin jaoteltuina: esimerkiksi sukupuolittain, ikäluokittain tai toimialoittain, ammattitaudeittain ja ammateittain tai maantieteellisen sijainnin ja vuoden perusteella.

Maailman tilastopäivää vietetään tänään

Työterveyslaitos osallistuu Työelämätieto-palvelullaan myös tänään vietettävään Maailman tilastopäivään. Tilastopäivän teemana on tänä vuonna ”Yhdistetään maailma luotettavalla tiedolla”. Maailman tilastopäivä korostaa luotettavan tiedon merkitystä arkiajattelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on tehdä tilastoja tutuiksi kansalaisille ja lisätä virallisen tilaston tunnettuutta.

Siirry Työelämätieto-palveluun tästä.

Maailman tilastopäivä 2020 logo