19.3.2019

Tiedote 17/2019

Ilman epäpuhtauksien hengittämisestä voi maanmuokkaajille ja istuttajille aiheutua terveyshaittaa, kuten kuumeilua ja hengityselinoireita.

Työterveyslaitoksen tekemässä selvityksessä etenkin gram-negatiivisten bakteerien sisältämien endotoksiinien, homesienten ja puupölyn ilmapitoisuudet ylittivät terveydelle haitalliseksi tunnetut viitearvot. Kesän edetessä ja hakkuutähteiden kuivuessa varsinkin endotoksiinien eli ns. bakteerimyrkkyjen määrät pienenivät.

Joka tapauksessa homeita ja muita bakteereita esiintyi hakkuutähteissä muunakin aikana, joten hakkuutähteiden sisältämän pölyn kulkeutumista työkoneen ohjaamoon ja sen hengittämistä tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin.

Mikrobipölyiltä suojautumiseen löytyy keinoja

  • Hakkuujätteiden siirtäminen tuoreeltaan kasoihin kuivumaan vähentää niiden pölyämistä sekä helpottaa maanmuokkaus- ja istutustöitä. Tuoreet hakkuutähteet pölisevät mikrobeita ja muuta pölyä selvästi vähemmän kuin maahan kuukausiksi jätetyt hakkuutähteet.
  • Työskentely tuulen yläpuolella vähentää mikrobien ja pölyjen kulkeutumista työkoneen ohjaamoon. Maanmuokkauksen suunnittelu tuuliolosuhteet huomioiden vähentää altistusta.
  • Työkoneen ohjaamon ikkunat ja ovet tulee pitää suljettuina, jotta ohjaamo pysyisi pölyttömänä. Pöly altistaa työntekijän homeille ja mikrobeille sekä tukkii ilmansuodattimet. Suodattimien tukkeutumisen taas on todettu lisäävän ovien ja ikkunoiden pitämistä avoinna.
  • Työkoneen ohjaamon ilmastointi jäähdytysjärjestelmineen tulee pitää kunnossa, jotta työskentely suljetussa tilassa sujuu kuumilla hakkuuaukeilla.
  • Ilmansuodattimet tulee puhdistaa päivittäin. Pikapuhdistus ravistelemalla ilmansuodatinta myötätuuleen tulisi ottaa rutiiniksi aina työvuoron jälkeen, jotta suodattimet pysyisivät mahdollisimman pitkään toimintakuntoisina.
  • Ilmansuodattimien tulisi sijaita työkoneessa sellaisessa paikassa, että niiden puhdistuksen pystyisi tekemään helposti päivittäin.
  • Paineilmapuhdistus ei ole suositeltavaa, koska siinä saattaa huomaamattaan rei’ittää ilmansuodattimen pinnan rikki. Lisäksi riskinä on pöläyttää epäpuhtaudet silmilleen ja hengityselimiin.

”Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään” -hankkeessa arvioitiin hakkuutähteissä esiintyvien biologisten haitta- ja vaaratekijöiden merkitystä metsän uudistusalan maanmuokkaajien ja istuttajien terveydelle. Mahdollisia riskitekijöitä eli ilman epäpuhtauksia mitattiin työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä työkoneen ohjaamosta sekä ulkoilmasta hakkuuaukeilla maanmuokkauksen ja puuntaimien koneistutuksen aikana. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää mm. metsäalan työnantajat, koneyrittäjät ja heidän työterveyshuoltonsa sekä metsäalan oppilaitokset.

Hanketta rahoittivat ja tukivat Metsämiesten Säätiö, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteho Oy, Yksityismetsätalouden työnantajat ry ja Työterveyslaitos. Hankkeessa oli mukana koneyrittäjiä työntekijöineen Pohjois-Savosta ja Etelä-Karjalasta. Lisätietoa hankkeesta löytyy Metsämiesten Säätiön ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Raportti: Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään, Tietoa työstä, Työterveyslaitos 2019. www.julkari.fi

Esittelyaineisto hankkeen tuloksista

Hankkeen verkkosivu: Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään (2018 – 2019)

Lisätietoja:

Sirpa Laitinen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1911, sirpa.laitinen[at]ttl.fi