Tässä kirjassa organisaatiomuutoksella tarkoitetaan organisaation rakenteeseen kohdistuvia toimenpiteitä, jotka voivat tähdätä toiminnan supistamiseen, esimerkiksi toiminnan ulkoistamiseen tai laajentamiseen, kuten yritysostoihin. Toteutetut muutokset vaikuttavat siis organisaation rakenteisiin, minkä seurauksena tapahtuu muutoksia henkilöstö- tai tuotantomäärissä. Yhteistä rakenteellisille muutoksille on se, että ne vaikuttavat joko kaikkiin tai suureen osaan organisaation henkilöstöstä.

Käsikirjan sisältämän kyselyn tavoitteena on

  • saada tietoa siitä, kuinka organisaatiomuutoksen toteutus koetaan, jotta hyvät toimintatavat tunnistettaisiin ja huonoksi koettuja toimintatapoja voitaisiin korjata
  • saada palautetta ja ideoita henkilöstöltä muutosprosessin toteuttamiseen, jotta henkilöstö voisi osallistua muutosprosessiin ja heidän ideoitaan voitaisiin hyödyntää
  • seurata henkilöstön hyvinvointia muutosprosessin aikana, jotta henkilöstön ja työyhteisöjen mahdollinen pahoinvointi havaittaisiin ajoissa ja että myös myönteinen kehitys tulisi näkyväksi.

Menetelmäkäsikirja on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta.

>> Lataa Mielekäs organisaatiomuutos -käsikirja käyttöösi Julkarissa