2.5.2018

Muutos ei synny yksin valmistelijoiden tai maakunnan johdon toimintana. Jokaiselle meistä muutoksessa oleminen ja toimiminen on tärkeä työelämätaito nyt ja tulevaisuudessa. Maakunta- ja sote -uudistusten lisäksi digitalisaatio, työelämän megatrendit ja monet muut pienet ja suuret tekijät muuttavat työtämme jatkuvasti. Perinteisesti sote-alan henkilöstöön liitetyn vahvan ammattiosaamisen, sitoutumisen sekä ahkeruuden lisäksi tullaan jatkossa tarvitsemaan entistä suurempaa epävarmuuden sietokykyä, kykyä toimintatapojen joustavaan muokkaamiseen sekä mahdollisuuksia työn jatkuvaan kehittämiseen.

Muutoksessa olemisen ABC
– Ota aktiivisesti asioista selvää. Älä antaudu huhumyllyn pyöritettäväksi.
– Osallistu keskusteluun ja kysy myös ne vaikeat kysymykset.
– Hyväksy, että jotkin asiat ovat kesken eikä tarkkaa tietoa tulevasta ole kenelläkään.
– Osallistu rakentavalla tavalla työsi kehittämiseen. Anna osaamisesi käyttöön.
– Muista, että kaikki ei muutu. Huomaa työssäsi pysyvät asiat.

”Työ on kiireistä ja lääkärien kahvipöytäkeskusteluissa suuremman sijan saavat arjessa askarruttavat käytännön asiat. Ruohonjuuritasolle ei ole kantautunut kovin paljon tietoa siitä, mitä uudistus käytännössä merkitsee. Siksi kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa on pieni epävarmuuden tunne.” Riikka Kostamo, vs. apulaisylilääkäri (https://www.ttl.fi/sotelainen/seitseman-sotelaista/riikka-kostamo/)

Johtamisen näkökulmasta katsottuna hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on muutoksessa korvaamaton voimavara, sillä henkilöstön hyvinvoinnilla on sekä suora että välillinen vaikutus potilaiden ja asiakkaiden hyvinvointiin. Muutostilanne -vanhan kliseen mukaisesti- tarjoaa sekä uhkia että mahdollisuuksia. Muutosjohtamisen keskeinen tavoite on varmasti tukea mahdollisuuksiin tarttumista ja pyrkiä lieventämään uhkien kokemusta. Hyvä johtaminen, toimiva työn organisointi ja selkeät tavoitteet ovat paitsi hyvinvoinnin myös onnistuneen muutoksen ytimessä, ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistuneen muutoksen ja auttaa rakentamaan elinvoimaista maakuntaa.

Henkilöstö siirtyy uusien maakuntien palvelukseen vuoden 2020 alussa. Puolitoista vuotta on yllättävän lyhyt aika. Miten teidän maakunnassanne henkilöstö osallistuu muutoksen tekemiseen? Miten tieto oman maakunnan suunnittelusta tavoittaa henkilöstön? Millaisia uusia foorumeita on luotu henkilöstön kuulemiseen? Ottakaa kaikki -ja erityisesti tärkeimmät- voimavarat käyttöön!