18.9.2018

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alussa. Oppiminen ja koulutus toteutuvat entistä enemmän työpaikoilla. Millaiset valmiudet työpaikoilla on opiskelijoiden ohjaamiseen? Miten työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä tulisi kehittää?

Näihin kysymyksiin etsii vastauksia ja ratkaisuja Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä -hanke, jossa Työterveyslaitos on mukana.

Osana hanketta toteutetaan verkkokysely, joka on suunnattu erityisesti työpaikkaohjaajille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamusmiehille sekä esimiehille ja muille ohjaamiseen ja perehdyttämiseen osallistuville.

–Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa, joka auttaa sujuvoittamaan opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työhön, sanoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Tavoitteena parantaa yhteistyötä

Työterveyslaitos järjestää hankkeen aikana muutospajoja, joissa tarkastellaan ja kehitetään työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä.

Muutospajoissa on edustettuna muun muassa Tapiolan Lämpö -konsernin asiakaspalveluyksikkö. Yritys tarjoaa isännöinti-, huolto- ja kuljetuspalveluita. Sen yhteistyökumppanina on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

–Vuosittain meillä on noin 15 harjoittelijaa. Lähdimme mukaan hankkeeseen, koska pidämme tärkeänä oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyötä, sanoo Tapiolan Lämmön yksikönpäällikkö Riina Puuska.

–Meillä on harjoittelijoille oma perehdytysohjelma. Perehdytämme heitä erilaisiin tehtäviin osaamistason ja ominaisuuksien mukaan.

Puuska kertoo, että he ovat tehneet useiden opiskelijoiden kanssa työsopimuksen harjoittelujakson päätyttyä. Opintojen jälkeen uudessa työssä on helpompi aloittaa, kun tietää työpaikan toimintatavat ja tuntee ihmiset.

 

Vastaa Ammattitaitoa yhdessä -kyselyyn

Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Osallistumalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, että työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö vahvistuu ja työpaikkojen ohjauskäytännöt paranevat. Kyselyyn osallistuminen on ehdottoman luottamuksellista.

Lisää tietoa hankkeesta:

Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä