8.9.2017

Seitsemässä maakunnassa työterveyshuolto on järjestäytynyt moniammatillisesti, näistä neljä Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (TYÖKE) -hankkeen avulla. Kuudessa maakunnassa työterveyshuolto ei ole järjestäytynyt ollenkaan ja toimijat kaipasivat siihen tukea. Viidessä maakunnassa työterveyshuollon toimijat olivat tavanneet moniammatillisesti, mutta he eivät olleet löytäneet yhteistä selkeää toimintalinjaa.

Työterveyshuolto osaksi sotea

Työterveyshuolto on keskeinen toimija työikäisten työkyvyn edistämisessä ja työkyvyn tuessa. Varsinkin suurempien työnantajien työterveyshuoltopalveluihin kuuluu myös sairaanhoito. Pienempien yritysten työterveyshuoltosopimuksiin sairaanhoito ei useinkaan kuulu.

Työikäisen työurapolku voi koostua useista erimittaisista työsuhteista, välillä voi olla työttömyys- tai opiskelujaksoja. Työikäisen tarve terveydenhuollon palveluihin ei voi rakentua pelkästään työsuhteiden ja niiden tarjoamien työterveyshuollon palvelujen varaan. Työterveyshuollon toiminta on sovitettava mahdollisimman hyvin yhteen muun soten kanssa, jotta se kattaa parhaalla tavalla erilaiset elämänvaiheet.

Toiminnallinen integraatio tarkoittaa työikäisten työkykyasioiden huomioon ottamista ja hoitamista yhteistyössä. Kuten esimerkiksi konsultaatioita työkykyasioissa, työikäisten saumattomien maakunnallisten hoitoketjujen rakentamista, työhön liittyvien sairauksien tunnistamista ja esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvien yhteistyön esteiden purkamista.

Yhteistyöhön tarvitaan rakenteita ja verkostoja

Työterveyshuolto on muusta terveydenhuollosta erillinen toimija, sillä on oma lainsäädäntönsä ja näin ollen se jää usein soteen liittyvän päätöksenteon ulkopuolelle. Jotta työterveyshuollon ääni tulisi kuulluksi, tarvitaan avuksi maakunnallinen, moniammatillinen verkosto. Sen avulla tuodaan työterveyshuollon näkemystä päättäjien tietoon ja rakennetaan yhteistyössä uusia, paremmin työikäisten työkykyasiat huomioon ottavia toimintatapoja.

Verkoston rakentamista hankaloittaa esimerkiksi se, että työterveyshuollon toiminta rakentuu työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välisiin sopimuksiin, työterveyshuollon järjestämistapoja on useita ja palveluntuottajien välinen kilpailu on kovaa. Verkoston tulee löytää yhteinen tahtotila ja mennä sote-yhteistyöhön työterveyshuollon asia – työikäisen työkyky ja sujuva terveydenhoito – edellä.

Työterveystoimijat sote-toimijoiksi – tilanne nyt

Kyselyn tuloksissa ilmenee, että työterveyshuolto on järjestäytynyt Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä maakunnissa työterveyshuolto on osa sotea ja työterveyshuollon ryhmien edustus on moniammatillinen.

Viidessä maakunnassa työterveyshuolto on järjestäytynyt osittain ja moniammatillisesti oli kokoonnuttu muutamia kertoja. Näitä maakuntia olivat Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi, Lappi, Keski-Pohjanmaa sekä Kymenlaakso. Haasteina nähtiin työterveyshuollon ryhmän aktiivisen vetäjän puuttuminen, ryhmän tehtävän selkeyttäminen, moniammatillisen edustuksen puuttuminen ryhmästä sekä työterveyshuollon toiminnan keskittyminen suurille toimijoille.

Työterveyshuolto ei ole järjestäytynyt Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Näidenkin maakuntien vastaajat pitivät tavoitteenaan pitää työterveyshuollon maakunnan sotessa mukana ja toivoivat tähän apua TYÖKE-hankkeelta.

Työterveyshuolto aktiiviseksi sote-kumppaniksi työikäisten terveydenhuoltoon

Yhteinen tavoitteemme työterveystoimijoiden kanssa on, että työterveyshuolto on järjestäytynyt kaikissa maakunnissa lokakuun loppuun mennessä. Olemme aloittaneet 28.8.2017 kiertueen, jonka avulla autamme työterveystoimijoita järjestäytymisessä. Ensimmäisessä tapaamisessa Etelä-Savon toimijoiden kanssa yhteinen tavoite ja tahtotila löytyivät helposti, samoin konkreettisen järjestäytymisen toimintatavat. Yhteistyöryhmän toiminnan nimeksi tuli ”Yhdessä työkykyä Etelä-Savoon”.

Työterveyshuollon saaminen aktiiviseksi sote-kumppaniksi edellyttää järjestäytymisen lisäksi aktiivisuutta ja aloitteellisuutta yhteistyön rakentamisessa sote-toimijoiden kanssa esimerkiksi tuomalla esiin työterveyshuollon osaamista konkreettisten toiminnallisen integraation kannalta keskeisissä asioissa.

Työterveystoimija, olethan mukana TYÖKE-toiminnassamme? Mikäli et ole saanut kutsua maakuntasi tilaisuuteen, otathan yhteyttä. Maakunnat, joissa työterveyshuolto ei ole vielä järjestäytynyt, tapaamme jo ennen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierrosta (HYTE). Maakuntasi tilaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua alueen muihin toimijoihin. Yhdessä olemme enemmän.

Lisätietoa:
HYTE-kierros (alueuudistus.fi-sivuilla)
Työterveyshuolto sote- ja maakuntauudistuksessa (ttl.fi)