18.12.2017

Työpaikoilla muutos on jatkuvaa. Asiakkaiden tarpeet vaihtuvat ja tekniikka kehittyy. Jotta työpaikka pysyy mukana muutosten vaatimusten tahdissa, on työntekijöiden osaamista kehitettävä jatkuvasti.

Osaaminen voi olla paitsi ammatillista osaamista myös työpaikkaosaamista, jolla tarkoitetaan jaettua ymmärrystä työpaikan käytännöistä ja yhteisistä toimintatavoista.

Monikulttuurisessa työyhteisössä työpaikkaosaamisen kehittäminen korostuu työntekijöiden vaihtelevan kielitaidon ja erilaisten kulttuuritaustojen takia.

Moniosaa! -malli on kehitetty esimiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon ja sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisille työpaikoille.

Tässä esimiehille suunnatussa oppaassa tarjotaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla työpaikka voi hyödyntää työntekijöiden osaamista entistä paremmin. Oppaassa on Moniosaa!-lomake esimiestyön tueksi. Se auttaa esimiestä keskustelemaan työntekijän kanssa työpaikkaosaamisesta ja sen kehittämisestä.

>>Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille