18.12.2017

Suomessa työskentelee arviolta 140 000 maahanmuuttajataustaista 20–64-vuotiasta henkilöä. Yksi neljästä (26 %) arvioi olevansa ylikoulutettuja nykyisiin työtehtäviinsä nähden. Monikulttuurisilla työpaikoilla tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi ns. työpaikkaosaamista, jonka perustan muodostavat yhteinen ymmärrys ja kieli.

Tutustu työpaikkaosaamiseen tarkemmin tiedotteeseemme (27.3.2018): Osaaminen monikulttuurisessa työpaikassa on muutakin kuin ammatillista osaamista >>

Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täällä: Moni osaa! Työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla >>

***

Työpaikoilla muutos on jatkuvaa. Asiakkaiden tarpeet vaihtuvat ja tekniikka kehittyy. Jotta työpaikka pysyy mukana muutosten vaatimusten tahdissa, on työntekijöiden osaamista kehitettävä jatkuvasti.

Osaaminen voi olla paitsi ammatillista osaamista myös työpaikkaosaamista, jolla tarkoitetaan jaettua ymmärrystä työpaikan käytännöistä ja yhteisistä toimintatavoista.

Monikulttuurisessa työyhteisössä työpaikkaosaamisen kehittäminen korostuu työntekijöiden vaihtelevan kielitaidon ja erilaisten kulttuuritaustojen takia.

Moniosaa! -malli on kehitetty esimiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon ja sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisille työpaikoille.

Tässä esimiehille suunnatussa oppaassa tarjotaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla työpaikka voi hyödyntää työntekijöiden osaamista entistä paremmin. Oppaassa on Moniosaa!-lomake esimiestyön tueksi. Se auttaa esimiestä keskustelemaan työntekijän kanssa työpaikkaosaamisesta ja sen kehittämisestä.

Oppaat:

Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille (suomi)

Multiskills! A model for developing workplace skills in multicultural workplaces (englanti)

Moniosaa!-opas ja -lomake ruotsiksi

Lomakkeet:

Moniosaa!-lomake interaktiivinen (arabia)
Moniosaa!-lomake tulostus (arabia)

Moniosaa!-lomake interaktiivinen (englanti)
Moniosaa!-lomake tulostus (englanti)

Moniosaa!-lomake interaktiivinen (selkosuomi)
Moniosaa!-lomake tulostus (selkosuomi)

Moniosaa!-lomake interaktiivinen (somali)
Moniosaa!-lomake interaktiivinen (somali)

Moniosaa!-lomake interaktiivinen (venäjä)
Moniosaa!-lomake tulostus (venäjä)

Tietokortti:

Moniosaa! Työpaikkaosaamista kehitetään yhdessä!

Julisteet (uusi 2.3.2018) :

Moniosaa! juliste suomeksi (A3 kokoinen tulostettava pdf-tiedosto)
Moniosaa! juliste englanniksi (A3 kokoinen tulostettava pdf-tiedosto)