2.3.2020

Terveystarkastus on työterveyshuolloille keskeinen keino vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Se kuinka hyvin tässä onnistutaan, riippuu paljon ohjauksen laadusta ja käytetyistä menetelmistä.

Työntekijälle pitäisi laatia terveystarkastuksessa terveyssuunnitelma, mutta se jää usein puutteelliseksi eikä toimi riittävällä tavalla yhteistyön välineenä.

− Motivoiva ohjaus ja kirjallisen terveyssuunnitelman laatiminen ohjaavat tarkastusta oikeaan suuntaan. Yhdessä laadittu tavoitteellinen suunnitelma edistää työkyky- ja terveystavoitteiden saavuttamista, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta.

Työterveyshoitajat tukemaan muutosta

Timo Leino ryhmineen pyrki luomaan uudenlaista terveystarkastuksen toimintatapaa. Työterveyshoitajien ja asiakkaiden vuorovaikutusta kehitettiin motivoivaan, suunnitelmalliseen ja työkyvyn lukutaidon oppimista tukevaan suuntaan.

Työkyvyn lukutaito tarkoittaa sitä, miten hyvin asiakas ymmärtää työnsä vaikutukset terveyteensä ja toimintakykyynsä. Lukutaitoon kuuluu myös se, miten asiakas huomioi nämä toiminnassaan.

Leino kertoo, että useat työterveyshuollot ovat jo kouluttaneet henkilöstöään motivoivan keskustelun käyttöön.

− Vuoden seuranta-aikana tarkastuksessa käyneiden työntekijöiden voimavarat jatkaa työssä paranivat. Koulutus lisäsi työkyvyn lukutaitoa työterveyshoitajan omassa ja asiakastyössä, Leino kuvailee.

− Tutkimuksesta on suoraa hyötyä myös työterveyshoitajien oman työn kehittämisessä. Työterveyshoitajien työote muuttui tutkimuksen aikana kohti asiakkaan oman ymmärryksen lisääjää ja muutoksen tukijaa.

Lue lisää

Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon -raportti
Terveyssuunnitelman ja motivoivan ohjauksen vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon -hankkeen esittely

Terveyssuunnitelman ja motivoivan ohjauksen vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon -tutkimuksessa selvitettiin motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutusta työntekijöiden ja työterveyshoitajien työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.