Skip to content

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu

Työsuojelupäällikkönä olet työsuojelun asiantuntija ja avustat esimiehiä tiedon hankinnassa ja yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettuna edustat yhteistoiminnassa työntekijöitä. Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää.