Kolme oivallusta turvallisempaan työhön

Nolla-ajattelu on osa vastuullisen työpaikan toimintaa

Turvallisuutta tulee usein ajateltua syvemmin vasta silloin, kun huomaa sen puuttuvan. Siksi välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä tarkemmin. Pelkkään hyvään tuuriin ei ole varaa tuudittautua.

Nolla-ajattelun avulla työturvallisuuteen saa uusia oivalluksia, kehittämisideoita ja motivaatiota. Nolla-ajattelu tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista sekä kokonaisvaltaista ja myönteistä suhtautumista työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen.

Ideoita ja tukea kehitystyöhön saat myös osallistumalla Turvallisuuden myytinmurtajat -verkkoseminaariin 17.-18.8.2021.

Lue tästä kolme oivallusta siitä, miten voit kehittää työturvallisuutta työpaikallasi nolla-ajattelun avulla!

1.  Nolla-ajattelu alkaa välittämisestä

Turvallisuuden nolla-ajattelun keskiössä ovat ihmiset, eivät numerot. Nolla-ajattelu on välittämistä omasta ja muiden terveydestä ja turvallisuudesta. Turvallisessa työpaikassa työntekijöitä pidetään arvokkaina ja halutaan, että kaikki pääsevät terveinä kotiin. Tavoitteena on myös se, että työstä saa hyvinvointia vapaa-ajallekin.

Nolla-ajattelun ydin on ymmärtää turvallisuus ja terveys tärkeänä arvona, ei pelkästään tavoitteena. Työhön liittyviä epäkohtia ja hankaluuksia ei lakaista maton alle, vaan asioita ratkotaan yhdessä työpaikalla.

2. Yhdessä tekemiseen kannattaa panostaa

Nolla-ajattelussa keskeistä on yhteinen tekeminen ja se, että koko työpaikan voimin halutaan parantaa pitkäjänteisesti työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Johto saa omalla esimerkillään ja panoksellaan työyhteisön yhteiselle matkalle.

Turvallisuuden nolla-ajatteluun voi sitoutua mikä tahansa työpaikka koosta, toimialasta tai työturvallisuuden lähtötasosta riippumatta. Jokaisella työpaikalla on omat turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiskohteensa. Ne voivat myös välillä vaihtua tai painottua eri tavalla, kun työssä ja työympäristössä tapahtuu muutoksia. Nolla-ajattelun tarkoituksena on tehdä kehittämistavoitteet koko työyhteisölle näkyväksi.

Työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että työpaikalla syntyy yhteinen näkemys siitä, miksi ja miten työ tehdään turvallisesti. Epäkohtiin puututaan ja ihmisiä tuetaan niin että he pystyvät onnistumaan työssään. Kyse on terveyden ja työkyvyn lisäksi myös työssä jaksamisesta ja töiden sujumisesta.

3. Nolla-ajattelu on ennakointia

Työturvallisuudessa on perinteisesti keskitytty vaaroihin, riskeihin ja tapaturmiin. Moderni turvallisuusajattelu painottaa vahingoista oppimisen rinnalla keinoja, joiden avulla voi ylläpitää ja ennakoida turvallisuutta. Ei riitä, että turvallisuus nostetaan asialistalle vain silloin, kun jotain ikävää on jo sattunut.

Yksi keskeinen käytäntö ennakoimisessa on riskinarviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa työn ja työympäristön vaara- ja kuormitustekijöitä sekä arvioida niihin liittyviä riskejä. Jotta vaarojen tunnistaminen saadaan ennakoivaksi, sen pitää olla jatkuvaa ja kaikkien työtä koskevaa.

Turvallisuushavainnot ovat hyvä tapa saada vaarojen tunnistaminen osaksi jokapäiväistä työtä. Havaintojen tekeminen ei saa jäädä työpaikalla muutamien ihmisten harteille, vaan koko henkilöstöä tarvitaan avuksi.

Työpaikalla tarvitaan luottamuksellista ilmapiiriä, joka mahdollistaa ja rohkaisee ihmisiä nostamaan asioita esiin. Asioiden avoin ja yhteinen käsittely on turvallisuustyötä parhaimmillaan.

Kaipaatko lisää ideoita ja tukea työturvallisuuden kehittämiseen omalla työpaikallasi?

Tule mukaan Nolla tapaturmaa -foorumin järjestämään verkkoseminaarin Turvallisuuden myytinmurtajat 17.-18.8.2021!

Seminaarista saat rutkasti uusia näkemyksiä ja konkreettisia kehitysideoita omalle työpaikalle vietäväksi. Tutustu mielenkiintoisiin asiantuntijapuheenvuoroihin ja muista hyödyntää edullisemmat Early Bird -liput 30.6. mennessä!

”Olin ensimmäistä kertaa ja sain puhuttua johdolle, että seuraavalla kerralla tulemme koko työsuojelutiimin kanssa.”

”Erityisen hyvää oli verkostoituminen ja käytäntöjen kuuleminen ja vaihtaminen toisten työpaikkojen kanssa.”

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja parannetaan yhdessä työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Tule mukaan toimintaan – verkostoitumalla muiden työpaikkojen kanssa saat tukea oman työpaikkasi työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen!