Opitaan yhdessä tuumaustunneilla Turvallisuus on oivalluksia -seminaarissa!

Tuumaustunnit ovat olleet mukana Nolla tapaturmaa -foorumin seminaareissa vuodesta 2014 saakka ja ne ovat yksi tilaisuuden pidetyimmistä sisällöistä. Tuumaustunneilla osallistujat pääsevät keskustelemaan muiden seminaarin osallistujien kanssa tietyn teeman tai kysymyksen ympäriltä. Tuumaustunnin tarkoituksena on kehitellä ajatuksia ja oppia yhdessä.

Työterveyslaitoksen Nollis®-tiimiläisten ja asiantuntijoiden johdolla jaetaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja ratkaistaan konkreettisia kysymyksiä. Tuumaustunneilla käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä tiedon jakamiseen ja erilaisten näkökulmien esiin tuomiseen, jotta siitä olisi osallistujille mahdollisimman paljon hyötyä.

Kuopion Turvallisuus on oivalluksia -seminaarin tuumatuntien aiheet

A. Resilienssiä yli yksikkö- ja organisaatiorajojen
B. Tiedottamisesta kohti vaikuttavaa viestintä
C. Tuumasta toimeen – portaat parempaan kemikaaliturvallisuuteen
D. Oivaltavaa ja innostavaa turvallisuusoppimista modernein keinoin
E. Työturvallisuus ja esimiestyö – millaista tukea tarvitaan?

Tuumaustuntien sisällöt tiivistetään yhteen muistiinpanoiksi, jotka ovat saatavilla myös seminaarin jälkeen.

Parhaat käytännöt jakoon työpaikkavierailuilla

Työpaikkavierailut ovat olleet Nolla tapaturmaa -foorumin seminaareissa alusta alkaen. Vierailuun kiteytyy hyvin koko foorumin ja seminaarin keskeinen ajatus toisilta oppimisesta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Vierailulla isännät kertovat oman työpaikkansa toiminnasta ja turvallisuuskäytännöistä. Vierailulla pääsee yleensä myös työpaikkakierrokselle näkemään työpaikkaa ja työtä konkreettisesti. Samalla vierailun osallistujat tuovat vuoropuhelun kautta myös vierailun isännälle uutta oppia ja ajatuksia vierailupaikan hyödynnettäväksi.

Vierailuja on vuosien varrella järjestetty hyvin eri tavalla kiinnostaville työpaikoille – aina Tasavallan presidentin kesäasunto Kultarannasta raskaan teollisuuden yrityksiin. Samalla periaatteella on haettu myös Kuopion seminaarin vierailukohteet.

Kuopion Turvallisuus on oivalluksia -seminaarin vierailukohteet

1. Kuopion Työturvallisuuden harjoittelualue
2. Yara Siilinjärvi
3. Junttan Oy
4. Kuopion teatteri
5. YIT Kuntolaakso
6. Kuopion yliopistollinen sairaala KYS

Tutustu ohjelman tuumaaustunteihin sekä työpaikkavierailukohteisiin ja ilmoittaudu!