Henri Litmanen

Luennon aihe

Paneeli: Työsuojelun yhteistoiminta – edustuksellista ja kaikille kuuluvaa?

 • Työsuojeluyhteistoiminnan organisointi
  Miten järjestetty näillä työpaikoilla?
  Työpaikkojen esimerkit
 • Edustuksellisen yhteistoiminnan ja linjaorganisaation suhde
  Mitä hyviä käytäntöjä vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä?
  Miten asiat viedään käytäntöön? Miten roolit jakautuvat – tavoitteiden tekeminen, ideoiminen, toimenpiteiden toteuttaminen.
 • Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät yhteistoiminnalle? Kehittämiskohteet tai suunnat ts-yhteistoiminnassa niin, että palvelee tulevaisuuden työtä ja toimintaa. Esim. yhteisen työpaikan problematiikka, uudet työn tekemisen tavat.

Puhujan esittely

Henri Litmanen toimii Nesteen organisaatiossa paitsi Suomen liiketoimintojen työsuojelupäällikkönä niin myös työturvallisuuden asiantuntijana ja edistäjänä globaalisti. Vaarallisten kemikaalien tuotannon ja laajamittaisen käsittelyn ollessa yrityksen ydintoimintaa on työturvallisuuden ja turvallisuuden kokonaisuutena oltava kaikessa toiminnassa mukana. Henrin näkemyksen mukaan kaikki ovat tehtävästään riippumatta mukana vaikuttamassa ja luomassa turvallista toimintaa, Toiset omilla toimintatavoillaan, toiset erilaisilla valinnoillaan ja päätöksillään.