Mika Sutinen

Luennon aihe

”Mahtava Moka – matkalla systeemiseen virheistä oppimiseen”
Ihminen haluaa luontaisesti onnistua kaikessa siinä mitä hän ryhtyy tekemään. Kun joskus asiat kuitenkin menevät pieleen, niin yksilöt kuin organisaatiotkin eroavat siinä mitä sen jälkeen tapahtuu. Kun jokainen virhe on yksilölle ja organisaatiolle tahaton investointi, pitäisi investoinnille saada tuotto. Parhaat ottavat virheistä opin irti objektiivisesti, jotkut peittelevät tai hautaavat virheen parhaan kykynsä mukaan. Mika Sutinen kertoo tutkimustyön tuloksista, jota hän kirjoittajakollegansa Mikko Kuitusen kanssa teki 2016-2018 ymmärtääkseen miten organisaatio saataisiin merkittävästi nykyistä paremmin systeemisesti oppimaan organisaatioissa tehdyistä virheistä

Puhujan esittely

Mika Sutinen on luovuudestaan ja erinomaisesta johtamisesta palkittu suomalainen yrittäjä ja pitkän linjan toimitusjohtaja. Menestyksekkään toimitusjohtajauran jälkeen Mika vaikuttaa nykyään pääomasijoittaja Vaaka Partners:in industrial partnerina ja 11 yhtiön hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Viimeisimmäksi Mika toimi Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana 2010-2017, jolloin Musti ja Mirri käytännössä rakennettiin kokonaan uudelleen ja sen seurauksena ketju kasvoi kymmenkertaiseksi kooltaan ja samalla Suomen kansainvälisimmäksi ja asiakaspalvelultaan mitatusti Suomen parhaaksi vähittäiskauppaketjuksi.

Mika on palkittu ansioistaan viime vuosina mm. seuraavilla tunnustuksilla:
Vuoden Liikemies 2017
Vuoden Markkinointijohtaja 2017
Suomen paras työpaikka 2016, suuret yritykset (Musti ja Mirri)
Suomen paras asiakaskokemus 2017 (Musti ja Mirri)

Mika käy puhumassa eniten modernista ja valmentavasta johtamisesta sekä koko organisaation sitouttavasta strategiatyöstä ja strategian toteuttamisesta. Erityisenä teemana viimeisen vuoden aikana Mikalla on ollut vähittäiskaupan digitalisoituminen ja murros sekä erityisesti organisaatioiden virheistä oppimisen voima, josta Mika yhdessä Vincit Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuitusen kanssa kirjoittivat kirjan Mahtava Moka vuonna 2018.