Minna Janhonen

Puhujan aihe

Organisaation uudistumiskyky ja kestävä tuottavuus

Puhujan esittely

Minna on organisaation resilienssiin eli uudistumiskykyyn perehtynyt tutkijataustainen organisaation kehittäjä ja valmentaja. Hän on työskennellyt pitkään Työterveyslaitoksella ja toimii nyt konsulttina Nitorilla.

Puheenvuorossaan Minna kertoo, millaisia ominaisuuksia resilienteillä organisaatioilla on, ja millaisten toimintatapojen kautta organisaatio voi kehittää omaa uudistumiskykyään. Hän kertoo myös, mitä tutkimus sanoo resilienssin yhteydestä organisaation tuottavuuteen.