Sami Haavisto

Luennon aihe

Paneeli: Työsuojelun yhteistoiminta – edustuksellista ja kaikille kuuluvaa?

 • Työsuojeluyhteistoiminnan organisointi
  Miten järjestetty näillä työpaikoilla?
  Työpaikkojen esimerkit
 • Edustuksellisen yhteistoiminnan ja linjaorganisaation suhde
  Mitä hyviä käytäntöjä vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä?
  Miten asiat viedään käytäntöön? Miten roolit jakautuvat – tavoitteiden tekeminen, ideoiminen, toimenpiteiden toteuttaminen.
 • Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät yhteistoiminnalle? Kehittämiskohteet tai suunnat ts-yhteistoiminnassa niin, että palvelee tulevaisuuden työtä ja toimintaa. Esim. yhteisen työpaikan problematiikka, uudet työn tekemisen tavat.

Puhujan esittely

Sami Haavisto on aloittanut Lidl Suomi Ky:ssä maaliskuussa 2013 ja toimii . Sami toimii aluepäällikkönä Keski-Suomessa ja on ollut avaamassa useita uusia myymälöitä Keski-Suomeen. Myymälät ovat toiminnan ydin ja myymäläpäälliköt tiimeineen ovat tärkein asiakaspalvelulupausten toteuttaja. Sami tekee jatkuvasti työtä yhdessä myymäläpäälliköiden kanssa paremman työhyvinvoinnin ja turvallisemman työympäristön eteen. Esimiehillä on tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamisessa, mutta jokaisen työntekijän panos on merkittävä turvallisen työyhteisön luomisessa ja ylläpitämisessä. Lidl on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavaraketju. Suomen kymmenen ensimmäistä Lidl-myymälää avattiin vuonna 2002 ja nyt Lidl:llä on yli 180 myymälää Suomessa.