Sisko Pakarinen

Luennon aihe

Paneeli: Työsuojelun yhteistoiminta – edustuksellista ja kaikille kuuluvaa?

 • Työsuojeluyhteistoiminnan organisointi
  Miten järjestetty näillä työpaikoilla?
  Työpaikkojen esimerkit
 • Edustuksellisen yhteistoiminnan ja linjaorganisaation suhde
  Mitä hyviä käytäntöjä vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä?
  Miten asiat viedään käytäntöön? Miten roolit jakautuvat – tavoitteiden tekeminen, ideoiminen, toimenpiteiden toteuttaminen.
 • Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät yhteistoiminnalle? Kehittämiskohteet tai suunnat ts-yhteistoiminnassa niin, että palvelee tulevaisuuden työtä ja toimintaa. Esim. yhteisen työpaikan problematiikka, uudet työn tekemisen tavat.

Puhujan esittely

Sisko Pakarinen toimii työsuojeluvaltuutettuna Satasairaalassa (Satakunnan sairaanhoitopiiri).