23.8.2018

Kyselyssä selvitettiin, mitä alle 25-vuotiaat kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalan työntekijät odottavat työelämältä. Lisäksi kartoitettiin nuorten työkykyä ja -hyvinvointia.

Alkuvuodesta 2018 alkanut Nuorten työelämäodotukset -selvitys on osa S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -hanketta. Tutkimuksen rahoituksessa, suunnittelussa ja toteutuksessa kumppanina oli Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo. Kysely suunnattiin alle 25-vuotiaille S-ryhmäläisille.

– Tähän kyselyyn osallistuneet nuoret arvostavat erittäin paljon kannustavaa työyhteisöä ja hyvää esimiestyötä, sanovat Työterveyslaitoksen tutkijat Auli Airila ja Mikko Nykänen.

– Esimiehillä on keskeinen rooli palautteen antajina. Nuorta työntekijää tulisi ohjata tunnistamaan omia onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Positiivista palautetta voi antaa pienistäkin asioista.

Airilan ja Nykäsen mukaan myös perehdyttämiseen kannattaa panostaa. Oppiminen varmistetaan työtä seuraamalla, vuoropuhelussa nuoren kanssa. Ennen kaikkea nuori kaipaa rinnallakulkijaa.

Kehityskeskustelut eivät riitä

Vastanneista 78 prosenttia koki työnsä S-ryhmässä erittäin tai vähintään jossain määrin merkitykselliseksi. Henkilöstöjohtaja Susa Nikula SOK:lta on tuloksesta iloinen:

− Työniloa nuorille tuo nimenomaan onnistuminen asiakaskohtaamisissa, ja tämä on meille työnantajana arvokas tieto. Huomionarvoista on myös se, miten työelämään juuri astuneet nuoret haluavat osallistua työpaikan ja työn kehittämiseen.

− He ovat sosiaalisessa mediassa tottuneet nopeaan palautekulttuuriin. Nuoret osaavat antaa palautetta ja odottavat sitä, eivätkä istu vanhaan ”kehityskeskustelu kaksi kertaa vuodessa” -maailmaan. Tämä meidän työnantajien tulee ymmärtää ja valmentaa esimiehiämme muutoksessa, Nikula sanoo.

S-ryhmän HR-ammattilaiset ja esimiehet ovat huomanneet myös, että nuoret arvostavat vapaa-aikaansa. Tutkimus vahvistaa arjen havainnon.

− Meidän tulee muuttaa vain ruuhkavuosiin yhdistyvä keskustelu työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Oikeampaa olisi puhua työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Työelämään tulevat nuoret arvostavat työn ulkopuolista elämäänsä korkealle, ja tähän tulisi vastata joustavia ratkaisuja kehittämällä, pohtii työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen SOK:lta.

Aiheesta lisää:

S-ryhmän tiedote ”Onnistumisen iloa ja alakuloa – S-ryhmä tutki nuorten työhyvinvointia ja odotuksia työelämälle”

S-ryhmän nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja kokemuksia -raportti

Nuorten työelämäodotukset -selvitys

Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista

Lisätietoja:

S-ryhmä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260
S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312
Työterveyslaitos, erikoistutkija Auli Airila, puh. 043 824 5472
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marjo Wallin, puh. 020 703 5260