Ohjausryhmän kokoonpano

 

Kirsi Ahola, johtaja, Työterveyslaitos, puheenjohtaja  

Taina Pääkkönen,  kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos,  sihteeri  

 

Liisa Hakala, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö   

Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö      

 

Erkki Auvinen, STTK  

Anna Kukka, Kuntatyönantajat 

Marja Kaari, TVK  

Anne-Marie Kurka, Työsuojelurahasto  

Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos 

Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos 

Anne Mironen, SAK  

Auli Rytivaara, EK  

Päivi Sarmala, TTK 

Hanna-Maija Kause, AKAVA  

 

Asiantuntijajäsenet:   

Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö  

Hanna Riski, Business Finland 

 

Linkki Työterveyslaitoksen EU-OSHA-sivulle