Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen toimintamallin peruspilareja ovat

  • moniammatillinen yhteistyö
  • tilojen käyttäjiä osallistava työote
  • ongelmatilanteiden kokonaisvaltainen ja maltillinen tarkastelu
  • tavoitteellinen ja prosessimainen työskentely sekä
  • vuorovaikutteinen ja säännöllinen viestintä.

Sisäilmasto-ongelmat vaativat monen ammattiryhmän osaamista ja työpanosta. Asioiden käsittelyyn kytkeytyy suuri joukko ihmisiä ongelmasta havaintoja tehneistä työntekijöistä erilaisiin asiantuntijoihin ja viranomaisiin. Kysymys on mittavasta moniammatillisen yhteistyön ponnistuksesta. Onnistuakseen yhteistyö tarvitsee rakenteet ja se on organisoitava.

Lataa Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen käyttöösi Julkarissa

Ohjeen ovat laatineet Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja  Säteilyturvakeskuksen asiantuntijat: Sanna Lappalainen, Katja Tähtinen, Jari Latvala, Valtteri Hongisto, Rauno Holopainen, Marjaana Lahtinen, Sirpa Rautiala, Tapani Tuomija ja Arja Valtanen Työterveyslaitoksesta, Kari Reijula Helsingin yliopistosta sekä Päivi Kurttio Säteilyturvakeskuksesta.

© 2017 Työterveyslaitos ja kirjoittajat