Ohjeet pohjautuvat sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean linjauksiin ammattikäyttöön tarkoitettujen suojainten poikkeavista vaatimusten mukaisiksi saattamisen menettelyistä koronavirusepidemian ajaksi.

Ohjeiden voimassa olo loppuu, kun viranomaiset päättävät linjaustensa voimassaolon päättymisestä. Ohjeet eivät ole voimassa muissa maissa. Ohjeet ja niissä viitatut asiakirjat voivat päivittyä.

Ohjeiden noudattaminen ei yksin takaa, että valmistaja on täyttänyt kaikki velvoitteensa oikealla tavalla. Vastuu tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta on aina valmistajalla kokonaisuudessaan.

Jos valmistaja haluaa tuottaa suojaimia muuhun käyttöön, esimerkiksi kuluttajille tai suojaamaan joltain muulta kuin COVID-19-tartunnoilta, pitää valmistajan täyttää kaikki normaalit suojaimille asetetut vaatimukset. STM:n suojainlinjauksen mukaan suodattavia puolinaamareita voi valmistaa ammattikäyttöön COVID-19-tartuntaa vastaan. FIMEA:n poikkeuslupa edellyttää, että suu-nenäsuojaimet on tarkoitettu terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden käyttöön COVID-19 -viruksen aiheuttaman poikkeustilan seurauksena. Hoitotakkien ja hihallisten hoitoesiliinojen ohje kattaa käytön potilaan hoidossa ja näytteenotossa COVID-19-tartuntaa vastaan.

Suu-nenäsuojainten ja suodattavien puolinaamarien opastusmateriaali on valmistettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa. Ohjeen ja vaatimusten tekoon hoitotakeista ja hihallisista hoitoesiliinoista osallistui usean suomalaisen asiantuntijatahon edustajia.

 Suu-nenäsuojaimet 

Hengityksensuojaimet 

 Hoitotakit ja hihalliset hoitoesiliinat 

Kasvovisiirit

Tutustu myös VTT:n sivuihin, joille on koottu ajankohtaista tietoa kaikille niille toimijoille, jotka harkitsevat suu-nenäsuojusten ja hengityksensuojaimien valmistusta tai maahantuontia COVID-19 tilanteen aikana.