11.4.2019

 Tiedote 19/2019

– Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisäävät työhyvinvointia, mikä on hyvä muistaa, kun sote-kuvioihin palataan vaalien jälkeen, sanoo johtaja Päivi Husman Työterveyslaitoksesta.

– Henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös asiakaspalveluun ja koko organisaation toimintaan.

 Työterveyslaitos toteutti seitsemässä sote-kuntayhtymissä Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn loppusyksystä 2018. Kyselyyn vastanneista vaikutusmahdollisuuksien puutetta kokivat erityisesti lähi- ja perushoitajat (54 %), sairaanhoitajat (52 %) sekä keittiötyöntekijät ja laboratoriotyöntekijät (50 %).

Sen sijaan lähiesimiehistä ja johtajista suurin osa koki pääsevänsä vaikuttamaan muutoksiin. Esimiehistä vajaa viidesosa (18 %) ja päälliköistä ja johtajista vain 13 prosenttia oli sitä mieltä, ettei pääse vaikuttamaan muutoksiin riittävästi.

Vain joka neljäs (25 %) sote-työntekijä luonnehti viimeisen vuoden aikana työssä tapahtuneita muutoksia kannaltaan myönteisiksi.

Esimiesten näkemys oli positiivisempi. Yli kolmannes lähiesimiehistä (38 %) ja johtajista (42 %) koki muutokset myönteisiksi.

Epävarmuus rassaa varsinkin hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä

Mitä kuuluu? -kyselyssä kysyttiin myös työhön liittyvästä epävarmuudesta. Epävarmuutta koki lähes joka viides (18 %) vastaaja. Syynä epävarmuuteen olivat esimerkiksi työtehtävien lakkautusuhka tai toiseen tehtävään siirto. Epävarmuutta kokivat varsinkin hallinnollisissa tehtävissä työskentelevät eli johtajat, erityisasiantuntijat, osastosihteerit sekä toimistotyöntekijät.

– On ymmärrettävää, että hallinnollisissa tehtävissä epävarmuutta koettiin enemmän kuin esimerkiksi hoitotyössä. Hoitotyötä tarvitaan riippumatta siitä, minkälaisessa organisaatiorakenteessa toimitaan. Rakenteiden muutos sen sijaan vaikuttaa nimenomaan hallintoon, muistuttaa tuotepäällikkö Jouni Sipponen Työterveyslaitoksesta.

Oikeudenmukaisuuden kokemus tärkeää

Muutostilanteet vaativat paljon organisaatioiden johtamiselta. Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta on yhteydessä työntekijöiden työkykyyn ja terveyteen kuten unen laatuun.

Mitä kuuluu -kyselyyn vastanneista organisaation päätöksentekoa piti oikeudenmukaisena runsas kolmannes (38 %).

Päätöksenteon oikeuden mukaisuutta arvioitiin seuraavilla kriteereillä: tehdäänkö päätökset oikean tiedon perusteella, voidaanko epäonnistuneet päätökset purkaa tai muuttaa, seurataanko päätösten vaikutuksia ja saako niistä halutessaan lisätietoa. Keskeinen kysymys oli myös päätösten johdonmukaisuus eli ovatko säännöt kaikille samat. Tätä mieltä oli 44 prosenttia vastaajista.

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely toteutettiin 30.10.-2.12.2018 seitsemässä sote-kuntayhtymässä/maakunnassa: Eksotessa, Essotessa, Kainuun sotessa, Pohjois-Karjalan Meijän maakunnassa, Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä sekä NordLab-laboratoriokuntayhtymässä. Kyselyyn vastasi 24 000 työntekijää, 72 % tavoitelluista työntekijöistä. Valtaosa henkilöstöstä on sote-alan työntekijöitä, mutta mukana on myös pieni joukko mm. maakuntaliiton ja Ely-keskuksen työntekijöitä.
https://www.ttl.fi/mitakuuluu/

 

Lisätiedot:

Jouni Sipponen, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3075

Tuula Oksanen, johtava asiantuntija Työterveyslaitos, puh. 043 820 1032

Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3075

etunimi.sukunimi[at]ttl.fi