Askelia uuteen arvonluontiin

Opi kehittämään organisaatiossasi uusia arvonluonnin tapoja.
-
Sisällysluettelo

Arvonluonti muuttuu – oletko valmis?

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja työn tekemisen tavat ovat voimakkaassa turbulenssissa. Digitalisaatio ja työn murrokset haastavat vallitsevia arvonluonnin periaatteita ja käytäntöjä. Nyt elettävää aikakautta voi kutsua e-maailmaksi, jossa arvoa tuotetaan uusien teknologioiden avulla virtuaalisesti ja hajautetusti digitaalisilla alustoilla. Digitalisaatio rikastaa ja korvaa vanhoja arvonluonnin tapoja luoden uusia eArvonluonnin muotoja.

Uudenlaisessa arvonluonnissa vanhat käsitykset ja ajattelumallit eivät riitä. Tarvitaan uskallusta astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja rohkeutta luopua tutuista tavoista nähdä, tuntea ja ymmärtää.

Hämmentääkö? Vai heräileekö kiinnostus? Tule mukaan matkalle kohti eArvonluontia haastamaan itsesi ja oma tapasi jäsentää maailmaa! Tarjoamme ideoita, ituja, oivalluksia ja kysymyksiä uudenlaisten arvonluonnin elementtien yhdistelemiseen.

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää organisaatiossasi uusia arvonluonnin tapoja. Löydät täältä myös tietoa arvioidaksesi oman organisaatiosi arvonluontia.

Hyödyt

  • Ymmärrät uuden ja monipuolisen arvonluonnin tapoja. Voit hahmottaa organisaatiosi toiminnan arvoa useiden erilaisten arvonlajien kautta.
  • Saat käytännön esimerkkejä siitä, miten organisaatiot eri toimialoilta voivat oppia toisiltaan (“arvonluonnin ristipölytys”) ja miten ideoilla voidaan tuottaa yhteiskunnallista hyötyä (“arvon yliläikkyminen”).
  • Opit, miten voit menestyä digitaalisella arvonluonnilla. Saat apua oman organisaatiosi arvonluontiin.
  • Yritysesimerkkien kautta voit peilata arvonlajeja oman organisaatiosi arvoihin.
  • Pystyt ennakoimaan digiajan arvonluonnin haavoittuvuuksia ja arvon tuhoutumista.

Videolla Päivi Husman kutsuu mukaan arvonluonnin kiinnostavalle polulle.

 

Tämä opas on tuotettu eArvonluonti-hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Tekes.

eArvonluonti-hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden logot: Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, TEKES, Turku AMK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Frisky & Anjoy.

Avainsanat

Työelämän muutos